En nypa salt vore bra

Stockholmsekonomin går som tåget, basunerar Stockholms handelskammare ut i dag. Skälet till euforin är organisationens senaste barometer, den s.k. Stockholmsbarometern. Enligt Johan Treschow, ansvarig för ekonomisk analys på Handelskammaren, ökar den ekonomiska aktiviteten kraftigt. Konjunkturen har vänt och alla kurvor pekar uppåt!! 

Det låter ju helt fantastiskt. Happy days are here again, eller…? Att det ser ljusare ut idag än för ett år sedan ställer jag upp på, men jag är inte lika övertygad om att ekonomin går som tåget bara för att en barometerundersökning ger ett positivt utfall. Vi har sett en tydlig positiv utveckling i den här typen av ”förtroendeindikatorer” under en lång tid nu. Normalt är de ganska bra indikatorer på vart konjunkturen är på väg. Men när ekonomin drabbats av ett så kraftigt sammanbrott som skedde för drygt ett år sedan, bör man tolka sådana här undersökningar med stor försiktighet.

De som deltar i undersökningen får nämligen svara på frågor om hur det ekonomiska läget har utvecklats under den senaste tiden och vad de tror om den närmaste framtiden. Sedan subtraheras de negativa svaren från de positiva. Om exempelvis de negativa svaren överväger får man en negativ ”outlook”, vilket inte oväntat var fallet då ekonomin kraschade i slutet av 2008. Sedan dess har den svenska ekonomin stabiliserats på en låg nivå. Eftersom det inte har blivit sämre har de flesta barometrar återhämtat sig. De som tycker att läget har förbättrats har sakta men säkert blivit fler än de som tycker att det har försämrats. Och andelen som tror att det ska bli bättre framöver har ökat kraftigt. Därför tog sig Konjunkturinstitutets barometer över den gräns som indikerar tillväxt för snart ett halvår sedan, trots att ekonomin, enligt SCB:s statistik då fortfarande krympte.

Uppenbarligen får man ta dessa indikatorer med en nypa salt just nu. Men självfallet är det bra, t.o.m. mycket bra, att folk och företag har en positiv syn på framtiden. Det är ju en viktig förutsättning för att hushållen ska lätta på plånboken och företagen ska våga investera och nyanställa. Utan den positiva synen är jag övertygad om att läget på arbetsmarknaden hade sett betydligt dystrare ut, oavsett låg ränta och expansiv finanspolitik. Företag som inte tror på framtiden, behåller ju inte arbetskraft i onödan. Att Stockholmsbarometern går som tåget är därför mycket positivt, men Treschow tar i så han spricker när resulaten ska tolkas. En nypa salt vore bra.

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *