På ett halvår kan mycket hända

I Riksbankens stabilitetsrapport från november förra året utmålades den svenska kommersiella fastighetssektorn som ett hot mot de svenska bankerna. Det var framför allt en vikande betalningsförmåga som riskerade att gräva djupa hål i bankernas balansräkningar. Idag låter det annorlunda.

I den stabilitetsrapport som presenterades under förmiddagen konstaterar Riksbanken att bolagens betalningsförmåga är god. För Fastighetsägarna Stockholm är det ingen överraskning. Genom våra återkommande enkäter med fastighetsägare har vi haft koll på den ekonomiska utvecklingen i branschen. Och den har varit god genom hela krisen. Det beror i sin tur på att låga räntor har gett låga kostnader samtidigt som den stabila sysselsättningen har hållit uppe hyrorna (till skillnad från vad en och en annan företrädare för hyresgästerna hävdade). Detta faktum har också gett avtryck i konkursstatistiken. Den konkursvåg som många oroade sig för blev inte mer en lite skvalp.

Fastighetsvärdena har visserligen fallit under det gångna året. Men, precis som Riksbankens skriver, har det varit ett mindre problem för bankerna. De har istället fokuserat på bolagens kassaflöden och förmåga att betala sina räntor. På den fronten har det, som sagt, sett mycket bra ut.

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *