Mer än bostäder och lokaler

I förra numret av Fastighetstidningen fick vi många exempel på fastighetsbolag som gör goda insatser för ett hållbart samhälle; Wihlborgs cykelsatsning, Vasakronans gröna hyresavtal, Fabeges leksaksbibliotek, Jernhusens gröna knapp, Atriums miljöbilspool med flera. Det här är insatser som visar på hur betydelsefulla våra medlemsföretag inom kontor och lokaler är i samhällets utveckling och att detta dessutom är kopplat till lönsam fastighetsförvaltning tycks fler och fler bli medvetna om.

När man ser till helheten så är engagemanget från flera av de kommersiella företagen stort i olika frågor som betyder mycket för branschen. De av oss som var på plats på Business Arena i september hörde om initiativet för att synliggöra branschen och intressera ungdomar för utbildning inom fastighetssektorn. Detta är en nyckelfråga för framtiden och jag följer initiativet på nära håll.

Ska vår bransch lyckas locka till sig de bästa talangerna måste vi till exempel bli öppnare, skapa PRAO-platser, belysa våra starka sidor och visa på ett betydelsefullt samhällsengagemang. Och vi måste som alltid börja på hemmaplan. Jag tänker se till att frågan finns på våra medlemmars agendor, i en eller annan form.

Publicerat av

Reinhold Lennebo

Reinhold Lennebo

Reinhold Lennebo, VD Utbildad veterinär som arbetat många år som VD i mediebranschen, samt även som VD för LRF. Har varit VD för Fastighetsägarna sedan 2009 och tycker att det är en stor förmån att få arbeta i en bransch som betyder så mycket för samhällets utveckling och struktur. På fritiden en hängiven orienterare, löpare och motionär på Friskis & Svettis samt skidåkare utför branta backar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *