Tunnelseende om studenters boende

Som sig bör så här års växer högen av artiklar och blogginlägg om studenternas svårigheter att finna någonstans att bo. Avvikelserna från huvudfårans det-finns-för-få-studentbostäder-och-politikerna-måste-därför-skjuta-till-mer-pengar-för-att-bygga-fler är försvinnande få, så det känns därför befriande att då och då finna någon som antingen ifrågasätter ingångsvärdena eller lyfter fram  fler möjligheter.

Innan du drar slutsatser som saknar stöd i verkligheten är det på sin plats att fastslå följande: Bostadsbristen bland studenter och andra kan inte lösas framgångsrikt utan att det produceras fler bostäder. God tillgång till hyreslägenheter är värdefull för att främja rörligheten på bostadsmarknaden, vilket är viktigt både för studenter och arbetsmarknadens funktionssätt.

Med det sagt, några synpunkter på diskussionen.

Det är lätt att kräva av staten och kommunen att de ska satsa på nyproduktion av små billiga studentbostäder. Den som framför  det kravet – och samtidigt motsätter sig andra förändringar av hur bostadsmarknaden fungerar för unga – blir för mig svår att ta på allvar. Hur framgångsrikt man är pressar byggkostnader förblir kvadratmeterpriset till exempel lägre för en motsvarande bostad i det befintliga bostadsbeståndet. Att frigöra boyta i det borde vara minst lika prioriterat.

Här ingår inte bara sådant som förbättrade möjligheter till andrahandsuthyrning av egen bostad eller förstahandsutshyrning av bostadsrätt. Att undanröja trösklar för folk att lämna sin för stora bostad för en mindre, och därmed ge plats för någon som söker en större är ett sätt att frigöra mindre lägenheter som exempelvis en nybliven familj börjat växa ur. Begreppet flyttkedjor har blivit ett rött skynke för flera av de mest röststarka debattörerna, men de är en del av den ökade rörlighet som behövs på bomarknaden – och som gör nyproduktion av alla sorters bostäder angelägen. Jag hyser inga illusioner om att SFS (m.fl.) ska kräva fler 2:or, 3:or och 4:or för unga familjer eller medelålders som inte längre vill bo kvar i villan. Men det vore upplyftande om deras analys av ungdomars bostadssituation sträckte sig längre än att räkna nyproducerade studentlägenheter.

För ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet OCH för bättre möjligheter att anvisa mark för lämplig nyproduktion är det också viktigt att fokusera på en bättre fungerande infrastruktur. Få studenter och allt färre unga i tillväxtregioner är bilburna och väl fungerande allmänna kommunikationer gör kravet på studentbostäder inom cykelavstånd från skolan mindre relevant. Det skulle också bespara debatten från anklagelser om studenter som bortskämda.

Kraven tar ofta sin utgångspunkt i att skattepengar ska subventionera byggandet av små hyresrätter. Som argument anges gärna att subventioner här borde accepteras eftersom marknaden inte förmått möta efterfrågan. Jag skulle kunna förlänga inlägget med resonemang om hur fri att hantera situationen som marknaden egentligen är, men det skulle föra för långt. Jag hänvisar däremot gärna till vad jag skrev i förrgår om erfarenheterna av subventioner på hyresmarknaden. De driver priser i alla led och efterfrågas därför varken av fastighetsägare eller byggföretag.

Slutligen, vilket väl är oundvikligt idag, några ord om Stefan Attefalls uppmärksammade råd till studenter. Det är svårt att inte dra paralleller till utspelet från Svensk Näringsliv inför Almedalen. Det senare landade helt fel, men i grunden utgick det från en problembeskrivning som förtjänar diskussion. Bör valet av högre utbildning få vägledas av annat än vad man själv brinner för? Ur ett jordnära perspektiv måste svaret naturligtvis vara ja. Och valen görs ständigt, när vi kastar in faktorer som närhet till familj och kära, kostnader för studier i USA, språkproblem i Ungern osv, osv. Det friskriver naturligtvis inte bostadsministern från sin del av ansvaret för att boendesituationen underlättas, men det är inte heller något att gå i taket för. Statsråd har levererat avsevärt intressantare oneliners på det här temat.

Publicerat av

Martin Lindvall

Martin Lindvall

Martin Lindvall, Samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige. Skåning i förskingringen som lämnade Lund för huvudstaden efter studier i nationalekonomi och statsvetenskap. Numera rotad i Nacka. Hos Fastighetsägarna sedan 2009, efter flera år inom partipolitik och kommunikationsrådgivning.

2 reaktioner på ”Tunnelseende om studenters boende”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *