Äntligen!

Den europeiska centralbankens nytillträdde chef, Mario Draghi, gjorde det som hans företrädare borde ha gjort för länge sedan: sänkte räntan. Beskedet var oväntat. De flesta bedömare hade räknat med att italienaren Draghi skulle vara tvungen att agera hökaktigt för att blidka Tyskland. Så blev det inte och det är mycket välkommet. Det visar att den europeiska centralbanken äntligen kan bidra på ett avgörande sätt för att minska oron i valutaunionen. Efter sänkning på 25 punkter ligger den europeiska styrräntan på 1,25 procent.

ECB kommer dock att behöva involveras i krislösningen på ett mycket tydligare sätt för att stilla långivarnas oro för att de svaga euroekonomierna inte ska klara av sina skuldåtaganden. ECB måste tydligt deklarerar att den står redo att köpa dessa länders statsobligationer. De krispaket som hittills presenterats av euroledarna har konsekvent visat sig vara för små. Och så kommer det förbli utan ECB:s hjälp.

ECB:s sänkning har stor betydelse även för Riksbanken vars ränta i dagsläget ligger på 2 procent. Argumenten för att nästa steg blir en sänkning har stärkts. ECB beslut har ökat chansen för att det kan bli aktuellt relativt snart, kanske redan i samband med bankens möte den 19 december (beslutet offentliggörs dagen därpå). Statistiken över utvecklingen i svensk ekonomi stödjer detta. Tidigare idag visade nämligen inköpschefernas index att den vikande industrikonjunkturen nu har spridit sig till tjänstesektorn. En lägre styrränta kan mildra nedgången och bör genomföras så snart som möjligt.

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *