Dags att bevilja Radonbidrag för bostadsrätter eller bostadsrättsföreningar

Bor du i en bostadsrätt där radonvärdet överskrider gränsvärdet 200 Bq/m3 luft kan du inte söka bidrag för radonsanering. Inte heller kan den bostadsrättsförening du är medlem i söka ett s.k. Radonbidrag. Som bostadsrättsinnehavare kan du däremot söka ROT-avdrag för det utförda arbetet i samband med radonsaneringen.

Bor du i egen villa och har ett radonsaneringsbehov kan du söka Radonbidrag enligt Förordning (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem för utrustning och material och samtidigt begära ROT-avdrag för utfört arbete.

Varför gäller olika sökkriterier för dessa två saker? Är det inte rimligt att en boendeform som får söka ROT-avdrag ska på samma premisser kunna söka Radonbidrag? Anser Socialdepartementet att hälsan hos personer som äger sitt boende som bostadsrätt är mindre värd än den hos egnahemsägares?

Maxbeloppet för beviljat radonbidrag har legat stilla på 15 000 kronor sedan förordningens tillkomst 1988. Hade beloppet justerats enligt konsumentprisindex (KPI) skulle bidraget idag ligga på nästan 27 000 kronor.

Socialdepartementet bör verka för att Förordning (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem uppdateras. Höj bidragsbeloppet och inkludera Bostadsrätter bland möjliga sökande så att fler ges möjlighet att bo i en bostad med radonvärden som understiger gränsvärdena.

Läs mer om Radon:

Fastighetsägarnas sida om Radon

Radonguiden

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *