Det finns de som vill bygga bostäder

Läser en artikel i DN om varför det byggs så få bostäder. Artikeln har fått rubriken ”De vill inte bygga bostäder

Artikeln är välskriven och författaren har gjort grundlig efterforskning och intervjuat flera intressanta personer. Det jag dock slås av varje gång när denna högaktuella och viktiga fråga diskuteras är att man ofta enbart vänder sig till entreprenörerna, kommunerna samt regeringen med sina frågor och sitt pekande finger. Jag kan förstå, och till viss del hålla med om att det är hos dessa aktörer som problemet till stora delar ligger. Jag är dock inte lika övertygad om att det är där hela lösningen ligger.
Visst, entreprenörerna, och då särskilt de stora, ligger bakom den största delen av den bostadsproduktion som sker. Dessa bygger, när de bygger bostäder, ofta bostadsrätter i egen regi för snabb försäljning till privatpersoner som inte funnits med från början som kravställare och prispressare. Artiklar av detta slag borde fråga varför det har blivit så. Hur blev det så att entreprenörsbolagen har en så dominerande roll när det gäller bostadsproduktionen?  Är det ur ett marknadsekonomiskt perspektiv bra för utbud och prisutveckling att dessa aktörer samtidigt agerar beställare och utförare?
Jag tror att framgången ligger i att andra aktörer än de stora entreprenörerna (populärt benämnda ”byggjättar”) agerar som beställare vid nybyggnation av bostäder. Här har både privata och kommunala bostadsbolag, stora som små, en möjlighet, ja nästan en skyldighet, att ta en större beställarroll på bostadsmarknaden. Produktionen av hyresrätter skulle också öka om någon som är beredd att äga fastigheten också är den som beställer bostäderna.
När man insett detta kan också man börja hitta lösningar på att det byggs för få bostäder. De av regeringen tillsatta utredningarna är en bra start för att få bort en del av de hinder som finns. Följande sju utredningar hoppas jag kan bidra till att lösa upp vissa knutar så att vi kan få tillbaka privata och kommunala bostadsbolag som motor i bostadsbyggandet:

Tillbaka till DN-artikeln. Vilka hinder och synpunkter tas upp där då? Följande citat tycker jag är värda att notera:

  • ”Hans Lind, KTH hävdar att byggjättarna medvetet stryper utbudet av bostäder. –Företagen är inte intresserade av att bygga mer och riskera att priserna faller. Det bästa för dem är att bibehålla en låg produktionsvolym och sina stora vinster, säger han”
  • ”Den viktigaste förklaringen är enligt bostadsforskaren Rune Wigren bristen på konkurrens mellan de stora byggjättarna. –Priserna på byggmateriel, som kontrolleras av de stora byggarna, har gått upp snabbare än byggnadsarbetarlönerna. Om bolagen haft någon produktionsutveckling borde det inte vara så, säger Rune Wigren, professor vid Institutionen för bostads- och urbanforskning vis Uppsala Universitet.
  • ”- Med de höga bostadspriser vi har idag borde det vara ett jättebra läge att bygga, säger Bengt Hansson, analytiker på BKN”
  • ”Höga materialpriser har dock hållit tillbaka bostadsbyggandet i Sverige, uppger OECD”
  • ”Konkurrensverket konstaterar att konkurrensen i branschen är bristfällig”

Bostadsminister Stefan Attefall (Kd) lyfter fram följande i en annan artikel i samma tidning  :

  • ”- Bland annat måste tillgången på färdig, detaljplanelagd tomtmark bli bättre!”
  • ”- Idag är planprocessen lång, krokig och full av hinder. Dessutom sitter byggbolagen och tjuvhåller på stora markreserver i väntan på bättre marknadsförhållanden”
  • ”- Om kommunerna styckade upp ny tomtmark i mindre delar skulle även företag av mindre storlek kunna lägga anbud”

Till slut vill jag säga att det är länge sedan bostadsproduktion har diskuterats så här flitigt. Bara det faktum att problemet belyses mer än det gjorts tidigare, tack vare branschen själva, opinionsbildare och regering, tror jag bidrar att produktionen kommer att öka. Men att bara tala om det eller utreda det räcker inte. Förutsättningarna måste bli bättre. Ändringar måste till för att vända den trend som SCB rapporterar om:

Under 2011 påbörjades byggandet av 22 700 lägenheter. Det innebär en minskning med 14 procent jämfört med 2010 då 26 417 lägenheter började byggas.

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *