Ökad kunskap skapar utvecklingsmöjligheter

Vi har bildat ett nationellt nätverk, ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för alla som jobbar med stadsutveckling; Urban Centre Management. Möjligheten att stötta och inspirera aktörerna som utvecklar våra städer är givetvis fundamentalt viktigt. Vi arbetar för att öka kunskapsnivån och professionaliteten i vårt utvecklingsarbete, till gagn för alla stadens intressenter, inte minst för fastighetsföretagarna då fastighetens utveckling är helt beroende av hur staden utvecklas.

Behovet av att öka förståelsen och kunskapen kring orts- och stadsutvecklingsfrågor har vi skrivit om flera gånger tidigare. Detta ämnesområde, centrumutveckling, fanns egentligen inte för ett antal decennier sedan. Det var först in på 90-talet som insikten om att detta var ett kunskapsområde började etableras. Vi har fortfarande en väg att vandra innan ämnet ”klibbat fast” ordentligt hos fastighetsägare, handlare och kommunfolk.

I början av 90-talet fanns det några eldsjälar som började se detta behov. Föreningen Svenska Stadskärnor (tidigare Föreningen Förnya Stadskärnan) bildades. Utbildningen inom centrumfunktion startades genom Kungliga Tekniska Högskolan och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Dessa företeelser och eldsjälar blev pionjärer för att öka ämnets status.

Jag hade själv förmånen att få arbeta med samordning av utbildningen i ämnet centrumfunktion i sju år fram till 2010 då kollegiet beslutade att lägga ner utbildningen i den dåvarande formen för att skapa en ny utbildning. I augusti förra året gick första kursen i det nya paketet kallat Urban Centre Management. Sedan dess har vi genomfört 3 fulltecknade utbildningstillfällen och kursplaneringen för 2012 håller nu på att färdigställas. Spännande med detta är att engagemanget vilar på 4 organisationer som alla är engagerade i stadsfrågor. Jag har redan nämnt Svenska Stadskärnor, övriga är Centrumutvecklare.se, Svensk Handel och också Fastighetsägarna.

Vill du vara med?  http://www.svenskastadskarnor.se/UCM/.pg_4

Publicerat av

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Tomas Kruth, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR. Har förmånen att arbeta med det som jag tycker är allra roligast, stadsutveckling! Har arbetat med köpcentrumutveckling, orts- och stadsutveckling i snart 20 år och började hos Fastighetsägarna 2008. Följer trender inom stadsutveckling som tar mig på resor in i nya kunskapsområden. Gillar att gräva i frågor som har med den attraktiva staden att göra. Med nyfikenhet kommer man långt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *