Hökarna håller stånd

Nej, det bjöds inte på någon räntesänkning från Riksbanken i dag. Reporäntan lämnades som väntat oförändrad på 1,5 procent. Riksbanken betonar visserligen att den finansiella oron i eurozonen har ökat och att konjunkturnedgången förväntas bli långvarig. Men det räcker inte som argument för att sänka den svenska räntan. Inte heller räcker det med att Riksbankens egen prognos pekar på att arbetslösheten kommer att stiga samtidigt som inflationen förväntas ligga under målet under lång tid. Nej, istället räcker det med en förhoppning om att den svenska ekonomin ska ”växa, om än svagt” för att lämna räntan på oförändrad nivå. En mindre justering av prognosen om framtida ränteförändringar (reporäntebanan) gjordes i och med att nästa höjning sköts några månader längre in i framtiden, men det är fortfarande 2013 som gäller.

Med detta beslut anser Riskbanken att penningpolitiken är expansiv. Men så är det inte. För hushåll och företag är det marknadsräntorna som är det intressanta. Och vi vet ju att marginalen mellan reporäntan och marknadsräntorna har ökat kraftigt under det senaste året. För den ekonomiska utvecklingen totalt sett är det dessutom mixen mellan penningpolitiken och finanspolitiken som är intressant. Så länge finansminister Anders Borg fortsätter att vakta statskassan på samma snåla sätt som Gustav Vasa, kommer finanspolitiken att vara stram. I dagsläget är det inte mycket som talar för någon lättnad från det hållet.

Riksbankens hårdnackade motstånd mot penningpolitiska lättnader sticker dessutom ut i förhållande till omvärlden där den allmänna trenden är att penningpolitiken är på gång att bli mer expansiv. Det gäller såväl den amerikanska centralbanken som ECB och Bank of England. De båda senare fattar beslut om penningpolitiken under torsdagen. Även om de kanske avvaktar med nya räntesänkningar är förväntningarna stora att de båda centralbankerna kommer att levererar någon form av stöd till marknaderna. Risken är därför stor att Riksbankens hökaktighet kommer leda till en kronförstärkning och göra det ännu jobbigare för våra exportföretag.

Som vanligt hade Riksbanksledningens båda professorer, Karolina Ekholm och Lars E.O. Svensson, än annan uppfattning än sina kollegor. De ville att reporäntan skulle sänkas till 1 procent. Jag håller en tumme för att övriga riksbankschefer ska ta ett starkare intryck av professorernas åsikter framöver. Mer om det får vi veta den 6 september då nästa räntebeslut offentliggörs.

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *