Recept för att öka stadens kollektivtrafik

Under sommaren har vi kunnat läsa om det försök projekt man nu genomför i Avesta som innebär att kollektivtrafiken på försök är gratis. Sedan juni slopade man avgiften för att åka med bussarna i Avesta kommun. Det visar sig nu att resande ökar, framförallt inom grupper som tidigare inte åkt kollektivt eller haft ekonomiska resurser att göra det. Jag har ännu inte sett något skrivet om vad försöket kostat eller om det rent av har gett positiva samhällsekonomiska effekter. Det finns nog anledning att tro att Avesta blir en attraktivare kommun att bo i och besöka efter denna förändring.

Alla är nog eniga om att ett ökat kollektivt resande är gynnsamt ur många aspekter. Miljö, tillgänglighet och mindre bilar på vägarna är positiva effekter. I många kommuner försöker man öka det kollektiva resandet genom att försvåra för bilismen i stadskärna, ta bort vägbanor, enkelrikta gator, ex vis. Detta kan inte vara rätt väg. Konsekvensen blir en minskad handel och besöksnäring i stadskärnan, vilket blir en tydlig hämsko för tillväxt och attraktivitet. Detta förhållningssätt är dock inte ovanligt. I min hemkommun, Jönköping, finns det en tydlig politisk vilja att begränsa trafiken i city genom att försvåra för bilisterna. Detta är en politik som inte möter förståelse från kommuninvånarna.

Förändringar i infrastrukturen är långsamma processer. Att anpassa en växande stads infrastruktur efter viljan att begränsa framkomlighet kommer att skapa problem för framtida generationer. Efterföljande politiker och stadsplanerare kommer banna sina företrädares kortsiktiga agerande. Och i slutändan blir det givetvis miljön som får stryka på foten. Och att stadens attraktivitet sakta minskar.

Kanske kan Avesta ha receptet, kanske inte för storstadsproblematiken utan för mindre och medelstora städer. Är det avgiftsfritt för resenären blir det givetvis mycket intressantare att åka buss. Vi sitter inte och räknar på kronor vilket som är billigast, bussen eller bilen. Vi gör det som är enklast, dvs sätter oss i bilen igen, för så har vi alltid gjort. Är alternativet utan kostnad så är jag övertygad om att vi är beredda på att ändra invanda mönster.

Publicerat av

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Tomas Kruth, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR. Har förmånen att arbeta med det som jag tycker är allra roligast, stadsutveckling! Har arbetat med köpcentrumutveckling, orts- och stadsutveckling i snart 20 år och började hos Fastighetsägarna 2008. Följer trender inom stadsutveckling som tar mig på resor in i nya kunskapsområden. Gillar att gräva i frågor som har med den attraktiva staden att göra. Med nyfikenhet kommer man långt!

7 reaktioner på ”Recept för att öka stadens kollektivtrafik”

    1. Spännande! Tror att vi måste hitta kreativa lösningar för att lösa tillgängligheten och öka attraktiviten. Kräver politiskt mod! Kul att ni tagit nya grepp i Hallstahammar, det behövs lyftas fram!

  1. När kommuner tar hållbarhetstankens balans av ekonomiska, ekologiska och sociala hänsynstaganden vid beslut kan sådana här intressanta lösningar bli aktuella. När däremot beslut tas i ”silos” framstår det alltid som ekonomiskt oförsvarligt att bjuda på en skattefinansierad tjänst. Härligt att fler kommuner tar holistiskt grepp om utvecklingen.
    Jan Bergman

    1. Det blir intressant att få ta del av Avestas beräkningar efter försöket. Kollektivtrafiken kostar skattebetalarna oavsett nivå på avgift. Vad blev det ekonomiska resultatet? Men framförallt ger försöket bränsle till debatten om trafiken i små och medelsstora städer. Idag verkar de politiker som förspråkar att få folk att åka kollektivt genom att mota bort bilarna få härja fritt. De försvarar sin argumentation under miljöhänsynens flagga. Är själv övertygad om att vi gör miljön en otjänst, piskor är aldrig bättre än morötter.

  2. Spännande att ni är på G i Hallstammar! För att komma lösningen på spåren beträffande tillgänglighetsproblem i stadskärnan måste det till nya lösningar. Precis som Jan Bergman skriver så kräver det helhetstänk. Det är kanske just det som bilförbudsivrarna saknar. Bra tips på länk, Sofie Norberg, den följer vi! Spännande att följa utfalllet i Avesta

Lämna ett svar till Tomas Kruth Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *