Gott ledarskap – en förutsättning för den hållbara staden

Stadsutveckling kräver samverkan, inte bara mellan olika aktörer, utan samspel mellan människor. När staden inte utvecklas åt rätt håll beror det sannolikt inte främst på omvärldsfaktorer utan på mänskliga faktorer. Vi har inte lyckats samverka eller skapa ett ledarskap som kan hantera dessa komplexa frågor.

Delegationen för hållbara städer skriver i en nyligen utgiven offentlig statlig utredning, ” Femton hinder för hållbar stadsutveckling” om bristen av management i utvecklingen av våra städer. Man skriver:

”Otillräcklig dialog med medborgare om stadens långsiktiga utveckling medför ett demokratiskt underskott. Bristfällig återkoppling och uppföljning av genomförda dialogprocesser hindrar kunskapsuppbyggnad.”

Detta ger en mänsklig aspekt på ett, vanligtvis fysiskt förhållningsätt till stadsutveckling. All fysisk utveckling bottnar i planering och samspel mellan människor och tarvar därför att någon tar taktpinnen. Att någon sträcker upp handen och slår fast att vi äger frågan.  Man anger i rapporten att detta är ett tydligt hinder för utveckling:

”Bristande kapacitet och kompetens att utöva ledarskap för komplexa och tvärsektoriella processer utgör ett hinder för att utveckla städer.”

Vi saknar idag en stadspolitik som sätter ramarna för arbetet med våra städer. Kanske är det därför inte konstigt att det saknas ledarskap över stadsutvecklingen i våra städer, när det saknas management från högsta ort. Speciellt viktigt blir ledarskapet när strukturella mönster ska brytas för att nå en hållbar stadsutveckling.

Vi behöver hitta nya organisationsformer för utvecklingsprocesserna i våra städer. De organisationsmodeller som byggdes upp för ett par, tre decennier sedan, är idag för enkla och stänger ute många viktiga aktörer. Nya organisationer där alla aktörer samlas måste byggas med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, näringsverksamheter, turism, kultur och föreningsliv. En bred organisation med djup, under ett gott ledarskap, för en hållbar stadsutveckling.

Det är länge sedan vi kunde utveckla våra städer med enbart ballonger och karuseller.

Publicerat av

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Tomas Kruth, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR. Har förmånen att arbeta med det som jag tycker är allra roligast, stadsutveckling! Har arbetat med köpcentrumutveckling, orts- och stadsutveckling i snart 20 år och började hos Fastighetsägarna 2008. Följer trender inom stadsutveckling som tar mig på resor in i nya kunskapsområden. Gillar att gräva i frågor som har med den attraktiva staden att göra. Med nyfikenhet kommer man långt!

9 reaktioner på ”Gott ledarskap – en förutsättning för den hållbara staden”

  1. Klockrent. Jag presenterar i dagarna ett förslag till ett nytt tvärsektoriellt samverka för utveckling av Kungsbacka centrum. Ska bli spännande hur förslaget tas emot. Acceptans x idéer = utveckling

  2. Kul att det kommer nya sätt att arbeta på. När utvecklingen rullar allt snabbare måste vi möta detta med nya arbetssätt snabbt. Det är intressant att följa utvecklingen i Kungsbacka, ni arbetar proffsigt!

  3. Bra skrivet, jag känner att vi i Örebro är på rätt väg genom att agera tillsammans i allt fler frågor och sammanhang. Vi börjar allt mer känna att: ”vi äger frågan” – det kräver starkt ledarskap, precis som du skriver, men också en stor portion tålamod och ömsesidig förståelse för varandras prioriteringar och, sist men inte minst, en obefintlig konflikträdsla så att man kan reda upp och lösa ev surdegar och gå vidare i samförstånd.

  4. Örebros organisation jobbar proffsigt, det ser man tydliga bevis för. Det jag funderar kring i detta inlägg är det övergripande ledarskapet som endast en kommuns ledning kan ge, det politiska ledarskapet. På många håll saknas detta engagemang, tror jag.

    1. ja, absolut! dessutom krävs det en enighet som sträcker sig längre än en mandatperiod, dvs det krävs en poltisk enighet över blockgränserna – vilket inte alltid är helt enkelt och dessutom tenderar frågor kring stadkärneutveckling ställas mot satsningar på vård, skola och omsorg – vilket egentligen är tvärtom. Vi är helt överens/:)

      1. Just så är det! När stads- och destinationsutveckling ställs mot vård och omsorg så drar dessa frågor ofta det kortaste strået. Vårt uppdrag blir därför att verka för att höja statusen och kunskapen kring detta ämnesområde och vända på kuttingen: Stadsutvecklingen är en förutättning för den attraktiva staden och i förlängningen för en god vård och omsorg i en kommun. Lättare sagt än gjort, men en spännande utmaning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *