Nyfikna och nytänkande Miljöpartiet

Jag är nyss hemkommen efter en helg i Linköping där Miljöpartiet hade samlats för sina kommun- och landstingsdagar. Från Fastighetsägarna deltog vi som utställare med monter och personal och förde under dagarna mängder med samtal med politiker från hela landet. Överlag så är intrycket av miljöpartiet att de är öppna, nyfikna och inte alls särskilt djupt nedgrävda i någon särskild av de ideologiska skyttegravarna. Jag upplever snarare de flesta jag samtalade med som lösningsorienterade och uppriktigt intresserade av frågor som rör hyresrätten och utvecklingen i våra städer. Förvånansvärt få diskussioner under helgen handlade om miljö och energi. Istället var det bristen på hyresrätter, problemet med boendesegregation och urbaniseringens utmaningar för såväl stad som landsbygd som engagerade mest.

Jag blev även inbjuden att medverka i en panel under kommun- och landstingsmötet i syfte att ur vårt branschperspektiv kommentera Miljöpartiets utkast till nytt partiprogram. Detta var ett nytt och mycket lyckat koncept som jag hoppas att fler partier tar efter. Jag valde då att huvudsakligen fokusera på deras kapitel om bostäder. Tyngdpunkten låg på långsiktighet, samt behovet av konkurrensneutralitet mellan upplåtelseformer och mellan kommunala och privata ägare. Dessutom förmedlade jag ett skarpt nej till subventioner. Jag hade även en debattartikel i Corren som gick ut någon dag före helgen med detta huvudbudskap.

Hursomhelst så är det roligt att möta Miljöpartiet. De har på senare år mognat in i politiken och kan bidra med nytänkande och öppenhet utan att tyngas av allt för mycket bagage. Med en ung och högutbildad väljarkår samt frågor som miljö och urbanisering högt på agendan är de dessutom en ofrånkomlig faktor för fastighetsbranschen att förhålla sig till inför framtiden.

Publicerat av

Rudolf Antoni

Rudolf Antoni

Vice VD och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR Ordförande för Svenska Stadskärnors forskarråd. Har arbetat med utredningar och näringslivsfrågor på Fastighetsägarna sedan 2007. Utgår från Göteborg men försöker se fastighetsbranschen och stadsutveckling ur både stor- och småstadens perspektiv. Har en bakgrund inom samhällsvetenskaplig forskning på SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Går igång på siffror och statistik men är även en förkämpe för kulturens betydelse för såväl den enskilda människan som för hela städer och regioners utveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *