Samverkan ger tydliga utvecklingsresultat

Igår deltog jag på ett möte angående utvecklingen av Varbergs stadskärna. Under våren har vi tillsammans med aktörerna Varbergs kommun, stadens verksamheter, Fastighetsägarna och Marknad Varberg, genom en samverkansprocess tagit fram en målsättning för utvecklingen av Varbergs stadskärna. Varberg har en tradition av god samverkan vilket skapat möjligheten att inte bara utveckla staden fysiskt utan även arbetssätt och organisation.

Under vårens seminarier blev förändringsviljan tydlig. Tillsammans hittades utvecklingsmöjligheter som annars fortfarande hade varit kvar på idéstadiet. Kommunen presenterade planer för Norrgatan, kyrkoherden berättade om planer på att rusta miljön runt kyrkan som ligger i anslutning till det stora torget, kommunstyrelsens ordförande pratade om planerna på förbättringar i kollektivtrafiken, fastighetsägare förtätade stråk och utsmyckningsprojekt och Marknad Varberg berättade om hur man knöt samman, samordnade och kommunicerade aktiveter och events.

Ibland får jag faktiskt fortfarande frågan vad en stadsförnyelse egentligen ger. När jag satt på mötet igår radades bevisen upp, ett efter ett. Sällan får man väl så tydliga belägg för vad som kan hända när man börjar samarbeta. Och det blir ju inte bara fysiska resultat, det skapas sociala kvaliteter också när människor ur olika grupper och yrken träffas utifrån en gemensam målbild.

Ibland är det extra roligt att jobba med stadsutveckling och representera Fastighetsägarna, igår var en sådan dag. Men som tur är så finns det många fler goda exempel än Varberg. Det jobbas på många ställen med att utveckla en hållbar och attraktiv stad. Ingen nämnd, ingen glömd, många är det i alla fall. Medvetenheten och kunskapen kring stadsutveckling har ökat de senaste åren men vi har ändå bara sett början. Staden blir aldrig färdigutvecklad, möjligheterna är däremot oändliga.

Publicerat av

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Tomas Kruth, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR. Har förmånen att arbeta med det som jag tycker är allra roligast, stadsutveckling! Har arbetat med köpcentrumutveckling, orts- och stadsutveckling i snart 20 år och började hos Fastighetsägarna 2008. Följer trender inom stadsutveckling som tar mig på resor in i nya kunskapsområden. Gillar att gräva i frågor som har med den attraktiva staden att göra. Med nyfikenhet kommer man långt!

2 reaktioner på ”Samverkan ger tydliga utvecklingsresultat”

  1. Busslinjen utmed Kyrkogatan kan jag inte anse är optimalt utnyttjad där det bättre kunde nyttjas för butiker och handel. De fula busskurarna i Brunnsparken anser jag är en skamfläck som genast bör tas bort.

    Jag vill ha ett cykelstråk utmed hela Östra Vallgatan men det förutsätter kanske att man hittar en lösning vad gäller kv Falkenbäck för parkeringar.

    Bebyggelsen i kv Lorensberg är färdig inom kort vilket ställer lite andra krav på förändringar om vad som sker i staden än vad som förutsats tidigare. Då gäller det att det mesta flyter och inte dras i långbänk hos stadens politiker.

    1. Ja, nu börjar utvecklingsarbetet utifrån de mål som sattes upp under vårens seminarier. Flera grupper är redan igång och flera åtgärder är under planering. Hoppas och tror att du relativt snart kommer se förändringar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *