Därför deltar vi inte i SVT Debatt

Fastighetsägarna Sverige har vid några tillfällen blivit inbjudna att delta i SVT Debatt. Så skedde till exempel inför det program som sänds i kväll, där renovering av miljonprogramshus enligt redaktionen är ett av de ämnen som ska debatteras. Vi kommer emellertid inte att finnas på plats.

Varför, undrar du kanske? Borde inte Fastighetsägarna som branschorganisation delta i samhällsdebatten och förklara varför deras medlemmar behöver renovera lägenhetsbestånden, vilka utmaningar som följer med dessa stora åtaganden och varför hyresnivåerna i flera fall påverkas som de gör?

Jo, det tycker vi också. Och det gör vi gärna. I en angelägen medierapportering, där frestelsen att utgå från de enklaste mediedramaturgiska mallarna på sina håll kan vara stor, är det naturligtvis viktigt att vi medverkar till att öka förståelsen för hur olika behov hänger samman och hur villkoren som anger ramarna ser ut. En balanserad uppfattning om ”varför?” ges sällan utrymme i en artikel om en enskild hyresgäst som upplever sig orättvist behandlad.

Vi medverkar därför gärna i tidningsintervjuer, intervjuer för nyhetsprogram på radio och TV, morgonsoffor på TV, P1 Morgon, Studio Ett och flera andra fora med ett seriöst journalistiskt anslag och en ambition att öka förståelsen hos sin publik.

I dag upplever vi inte att SVT Debatt hör till denna kategori. Genom sitt format tycker vi att redaktionen nedprioriterat seriös och saklig debatt framför det som Johan Ingerö så träffande benämnde ”politiskt underhållningsvåld” i en debattartikel efter ett av programmets haverier. Även efter detta har det fortsatt storma kring programmet och de ansvariga har inte förmått övertyga i kategorin redaktionellt omdöme.

Vi har sålunda inte sagt nej till att i media diskutera de frågor SVT Debatt tar upp i kväll. Vi har sagt nej till att medverka i SVT Debatt.

Sakfrågan, hur vi ser på renoverings- och moderniseringsåtgärder, kan du läsa mer om här.

Publicerat av

Martin Lindvall

Martin Lindvall

Martin Lindvall, Samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige. Skåning i förskingringen som lämnade Lund för huvudstaden efter studier i nationalekonomi och statsvetenskap. Numera rotad i Nacka. Hos Fastighetsägarna sedan 2009, efter flera år inom partipolitik och kommunikationsrådgivning.

2 reaktioner på ”Därför deltar vi inte i SVT Debatt”

  1. Vad är det för fega ynkryggar som inte vågar stå upp för sina åsikter?
    Visst kan man diskutera hur opartiska dessa debattprogram är men faktum är att era beslut (historiskt, nuvarande och framtida) påverkar väldigt många mäniskors liv.

  2. Hej Pedro!

    Du får naturligtvis värdera vårt ställningstagande som du vill, men jag tycker din kritik hade varit mer relevant om vi på något sätt antytt att vi inte vill diskutera frågor om miljonprogramsrenovering och ombyggnadshyror i media. Om du läser inlägget en gång till ser du att så inte är fallet. Vi vänder oss mot ett enskilt programformat, inget annat.

    Vår skepsis mot deltagande där delar vi med många. Med tanke på den gångna veckans dominerande nyhet om SD önskade redaktionen t ex att Soran Ismail skulle delta. Vill minnas att han twittrade om att hellre ”köra en gaffel i ögat”. Ynkrygg är ett av de sista epitet jag skulle klistra på honom.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *