Förenkla och förkorta

De senaste dagarna har tre positiva nyheter kommit från Socialdepartementet.
1. Den sk ”Plangenomförandeutredningen”, där bl a jag deltar, har fått ett tilläggsdirektiv om att utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen.

Mycket finns att vinna på att förenkla och förkorta. Förenkling innebär att fler bostäder kan färdigställas och förkortning innebär i snabbare takt. Samtidigt skapas förutsättningar för ökad konkurrens då även mindre byggherrar kan ro projekt i hamn. En utdragen och komplicerad process innebär en utökad riskexponering men också att exploatörer tvingas ligga ute med investeringar under många år vilket många inte har möjlighet att bära. Med ökad konkurrens främjas innovations- och effektivitetsutveckling och konkurrensen bör även ha en bromsande inverkan påverkan på ökande produktionskostnader.

2. Boverket har fått i uppdrag att se över byggreglerna när det gäller små lägenheter i syfte att förenkla reglerna

Regelförenkling är något som branschen efterfrågat under en lång tid. Här vill jag vädja till Boverket: ”Kill your darlings”. Det kommer att krävas mod och viljestyrka från Boverket att skära i de regler de själva tagit fram. Det är inte alltid lätt att vara självkritisk. Ta hjälp från de som tillämpar reglerna. Med det sagt ska naturligtvis kvalitet, hälsa och säkerhet inte äventyras i förenklingsivern.
Samtidigt är det synd att uppdraget enbart fokuserar på små lägenheter. Hela byggregelsystemet är i behov av en översyn av regler som både försvårar, fördyrar och i vissa fall är tungan på vågen som hindrar bostadsbyggande, oavsett storlek på lägenhet. Även bostäder över 35 m2 förtjänar regelförenklingar.

3. Den 19 november höll Socialdepartementet en hearing om förslag om Stöd till innovativt byggande

Här anser jag att det är nödvändigt att stödet riktas till att realisera pionjärprojekt. Det är först efter erhållen praktisk erfarenhet av att uppföra innovativa bostäder som en reell utvärdering kan genomföras. Vi måste lyfta branschen från dagens idéstudiestadie upp till verkligt genomförda projekt. Stödet bör ges för att täcka delar av utvecklings- och utvärderingskostnader som dessa pionjärprojekt har. Det är pionjärprojekten som tar oss framåt. Exemplet där AF Bostäder uppförde ett pionjärprojekt visar att det är just när det produceras något konkret som en debatt skapas och utveckling sker. Boverket försökte hålla emot, men Mark- och miljööverdomstolen ansåg glädjande nog att samhället behöver denna typ av pionjärprojekt.

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *