Räkna med en sänkning

Nästa vecka är det dags för Stefan Ingves och hans Riksbankskollegor att klubba ett nytt räntebeslut. Jag räknar med att reporäntan sänks med 25 punkter till 0,75 procent. Det finns egentligen inget som talar emot det, förutom Riksbankschefernas historiska motvilja mot att sänka även i lägen när alla konjunkturpilar pekar söderut. Under senare tid verkar de dock ha mjuknat upp.

Enligt protokollet från det senaste räntemötet övervägde en majoritet av Riksbankscheferna att rösta för en sänkning med 50 punkter, istället för de 25 som de slutligen bestämde sig för. Det antyder att insikten om det svaga läget i valutaunionen och dess betydelse för Sverige har börjat sjunka in hos direktionen. Det är bra, riktigt bra. Riksbanksledningens enögda fokus på hushållens skuldsättning har nämligen inte varit bra för Sverige. Räntan har konsekvent legat för högt med en tokstark krona och en toklåg inflation som följd. Enligt The Economists ”Big Mac-index” är det bara den norska kronan och den venezuelanska bolivaren som är starkare än den svenska kronan. Och vad det anbelangar inflationen så har den upphört att existera. De senaste månaderna har Sverige haft deflation.

Allt är inte mörkt. En del ljusglimtar har flimrat förbi i den internationella ekonomin, men de är just glimtar och inget annat. Vi är långt från en situation där världsekonomin är uppe på fast mark. Detta gäller i synnerhet euroländerna. För svensk del innebär det att draghjälpen utifrån är minimal. Den starka kronan gör inte situationen lättare. Att det påverkar våra exportföretag framgick tydligt av Riksbankens senaste företagsundersökning som publicerades tidigare idag. Så här sammanfattar Riksbanken undersökningen:

Konjunkturen har försvagats under hösten och vintern. (…) Försämringen är särskilt tydlig för exportföretagen medan läget i handeln är mer stabilt. Även om det finns hopp om att konjunkturen ska stärkas framemot sommaren, så finns det idag få konkreta tecken på en uppgång.

Därför räknar jag med att det blir en sänkning nästa vecka. Beslutet fattas den 12 februari och offentliggörs dagen därpå.

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *