Delad kunskap är gödning för processen

I förra veckan hade jag förmånen att få arbeta tillsammans med Svenska Stadskärnor i Motala. Vi genomförde där en kurs i Urban Centre Management som syftade till att ge alla aktörerna i staden en gemensam kunskapsplattform. Denna kunskapsbas, tillsammans med deltagarnas samlade erfarenheter, skapar goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen.

bild (11)Vi hade föreläsningar och workshops kring attraktivitet, tillgänglighet, trender och processledning. Det är slående att när nästan 50 personer kommer ihop i samma sal, då föds idéer och kreativitet. Men det krävs också mycket av den staden som genomför satsningen. Det kärvs en god vilja hos samtliga aktörer att utveckla och förbättra. Men det krävs också politiker med en öppen och samverkansinriktad attityd. Jag har exempel på många städer där de beslutande politikerna och tjänstemännen aldrig skulle släppa garden och våga släppa in allas åsikter kring stadens utveckling i processen. Många är rädda om sina egna väletablerade stuprör som man finner så enkla att arbeta i. Då får ingen komma och störa. Många beslutsfattare vågar inte ta den risken.

Så är det dock inte i Motala. Där är stämningen god, man är öppen och bjuder frikostigt på sina tankar och idéer. Utbildningsdagarna resulterade i en rad förbättringsåtgärder och ett förtydligande av den vision man har för Motalas stadskärna. Man rustar inför framtiden och är redo att möta de urbana utmaningar som bl a våra förändrade beteende och ökande e-handel för med sig, inte bara för fastighetsägarna, utan för alla stadens aktörer. Bra jobbat Motala!

Jag skulle därför gärna se att fler städer samlar styrkorna så tydligt som Motala nu gör. Jag och Svenska Stadskärnor kommer gärna till fler städer och hjälper till med stadsutvecklingen så gott vi kan. Urbaniseringens effekter är inte alltid gynnsamma för alla städer och dess fastighetsmarknad, man måste arbeta hårt om marknaden viker. Men även städer som växer måste vara aktiva för att bibehålla och stärka sin position, utvecklingen går inte i rätt riktning om bara låter saker bero. Läs gärna mer om möjligheterna på http://www.svenskastadskarnor.se/UCM/.pg_4 Eller kontakta gärna undertecknad!

Publicerat av

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Tomas Kruth, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR. Har förmånen att arbeta med det som jag tycker är allra roligast, stadsutveckling! Har arbetat med köpcentrumutveckling, orts- och stadsutveckling i snart 20 år och började hos Fastighetsägarna 2008. Följer trender inom stadsutveckling som tar mig på resor in i nya kunskapsområden. Gillar att gräva i frågor som har med den attraktiva staden att göra. Med nyfikenhet kommer man långt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *