Almedalen och våra städer

Denna vecka har jag tillbringat i Visby och Almedalsveckan. Att vara i Almedalen är att sitta mitt i en upplevelsearena, mitt i flödet av människor, intryck och kunskap.

Förra året handlade min urbana spaning i Almedalen om samhällsproblemen och stadsutvecklingen. Det var tydligt att allt fler samhällsproblem länkades till just utvecklingen av staden. Därav betydelsen av att satsa på staden för att därmed främja lösningen av andra problem med trygghet, säkerhet, segregation, tolerans, arbetsmarknad, mm.

I år känns det som urbaniseringen har varit ett hett ämne. Just urbaniseringen har väl inte stått som rubrik på mer än en några seminarier, men effekterna av urbaniseringen, för både stad och landsbygd, har varit i fokus. Handelns omstrukturering, digitalisering, tillgänglighet och bilens vara eller inte vara i city, har diskuterats fram och tillbaka.

Urbaniseringen påverkar alla orter och städer i någon form. Antingen genom tillväxt och befolkningsökning, eller i form av en alltmer negativ befolkningstrend. För den stora delen av Sveriges kommuner är detta en realitet. Och detta måste vi förhålla oss till på något sätt. Det går inte att resignera och tror att tiden löser problemen. Det räcker inte att hoppas att folk flyttat tillbaka igen, för det gör de inte. Man måste kraftsamla för att stärka ortens attraktivitet och unika kvaliteter. Först då är man på banan igen. Dessa frågor börjar dyka upp på agendor, styrelserum och i olika diskussionsforum.

Det är dags att vi på allvar börjar fundera börjar fundera på hur vi utvecklar utifrån de trender och omvärldsfaktorer som på allvar puttar och gnager på våra orter och städer. Vilken stad lämnar vi över till kommande generationer? En sak är säker, vi kan inte utveckla städer utifrån våra egna, ofta daterade, preferenser och förutsättningar. Äldre generationers livsstilar kommer inte att gå i repris. Dagens unga är urbanister, vill bo i förtätade städer, ofta utan vare sig egen bil eller krav på spatiösa utrymmen. Här är det det egna varumärket, självförverkligandet och livsstilen som står i fokus. Framgång mäts inte i längre utifrån vilket bilmärke du kör, framgången mäts i den egna utvecklingen och att utnyttja livets alla möjligheter.

Hittills har inte diskussionerna kring staden och omvärlden hängt med tiden. Kanske börjar vi nu i någon mån förstå att vi ligger efter och måste försöka hinna ifatt verkligheten.

Varje år under Almedalsveckan, anordnar vi på Fastighetsägarna tillsammans med Svensk Handel, Centrumutvecklare, Svenska Stadskärnor, seminariet Forum för stadsutveckling. I år var temat urbaniseringens fram och baksida. Hur möter framtidens stad utmaningarna? Vi tar utmaningen på allvar och jobbar vidare mot framtiden. För framtiden. Vi älskar städer! Häng på!

Vi älskar städer

Publicerat av

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Tomas Kruth, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR. Har förmånen att arbeta med det som jag tycker är allra roligast, stadsutveckling! Har arbetat med köpcentrumutveckling, orts- och stadsutveckling i snart 20 år och började hos Fastighetsägarna 2008. Följer trender inom stadsutveckling som tar mig på resor in i nya kunskapsområden. Gillar att gräva i frågor som har med den attraktiva staden att göra. Med nyfikenhet kommer man långt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *