Förpackningsavfall och returpapper

I augusti fattade Regeringen ett antal beslut inom avfallsområdet.plastförp_liten
Producenterna kommer även fortsättningsvis att ansvara för såväl insamling som återvinning av förpackningsavfall och returpapper. Avfallsutredningens förslag från 2012 att föra över insamlingsansvaret för denna typ av avfall till kommunerna vann inget gehör hos Regeringen.
Genom att skärpa kraven på producenterna och förtydliga deras ansvar för insamling av förpackningsavfall och returpapper menar Regeringen att det ska bli lättare för hushåll och andra att sortera ut sitt avfall.
En av nyheterna enligt Förordning om producentansvar för förpackningar (2014:1073) är att olika insamlingssystem för förpackningar kommer att kräva tillstånd.
Regeringen har även tydliggjort producenternas ekonomiska ansvar för insamlingen genom att vid flera tillfällen i förordningstexten skrivit att för att ett insamlingssystemen ska få tillstånd ska insamlingen ske

”…utan att behöva betala något till systemet”.

Jag kan inte tolka det på annat sätt att fastighetsägares och boendes kostnader för fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningsavfall och returpapper därmed kommer att upphöra. Kostnaderna ska enligt förordningen tas av producenterna inom ramen för producentansvaret. Detta är något som Fastighetsägarna, tillsammans med våra samarbetspartners inom MABO, länge kämpat för.
Regeringens beslut har välkomnats av FTI medan Avfall Sverige uttryckt sin besvikelse.

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *