No Limit City

BoråsVissa kommuner täcker över beställda muralmålningar i skolmiljön av rädsla för att väcka anstöt. Andra har en nolltoleranspolicy mot klotter som innebär att all form av graffiti i princip är förbjuden. Sedan har vi Borås, som i dagarna har visat vilka fantastiska kulturella värden som kan uppnås om man som stad vågar släppa fram kreativa krafter och ger dem utrymme i den gemensamma stadsmiljön. Jag talar förstås om street art-festivalen No Limit som pågick 4-7 september och innebar att flera av världens bästa gatukonstnärer fick visa upp sin konst på ett 15-tal husväggar runt om i Borås.

Festivalen, som är den första i sitt slag i Sverige, arBorås3rangerades av Borås Konstmuseum och det kommun- och näringslivsägda destinationsbolaget BoråsBorås AB. Men en nyckelfaktor för att satsningen skulle kunna genomföras var ett stort engagemang och en hel del mod från stadens privata fastighetsägare. Tanken är att konstverken ska vara permanenta och fastighetsägarna blev lovade att få sina väggar återställda om de var missnöjda med resultatet. Jag tvivlar på att någon skulle vilja detta.

borås4Graffiti är ur ett stads- och fastighetsägarperspektiv inte okomplicerat. Det finns undersökningar som visar på att så kallade lagliga väggar ger spridningseffekter med såväl konst som klotter på oönskade ställen. Det finns även en slags graffitikultur baserad på utanförskapet där många konstnärer anser att den illegala delen är viktig för konstformen i sig. När det gäller No Limit handlar det om laglig graffiti under ordnande former som positivt bidrar till samhället och tas emot med öppna armar. Jag tror att upplägget med en väl organiserad gatukonstfestival kan bidra till att överbrygga såväl fördomar mot konsten som dess identifikation med utanförskap.

Vi ser idag hur städernas roll skiftar allt mer från att vara en traditionell handelsplats till att vara en mötesplats och ett centrum för upplevelser. Här har gatukonsten en given plats i frontlinjen. Inte nog med att kulturen bidrar med upplevelser i staden, dessa upplevelser är dessutom gratis och tillgängliga för alla. Street art-festivalen No Limit i Borås är nu avslutad men målningarna på stadens väggar kommer finnas kvar många år och samspela med stadens alla skulpturer i en utställning under konstant utveckling. Borås har redan vunnit mycket på att våga vara den stad som visar vägen för kulturens samspel med stadsutvecklingen.

Se inslaget om festivalen i SVT på denna länk

Publicerat av

Rudolf Antoni

Rudolf Antoni

Vice VD och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR Ordförande för Svenska Stadskärnors forskarråd. Har arbetat med utredningar och näringslivsfrågor på Fastighetsägarna sedan 2007. Utgår från Göteborg men försöker se fastighetsbranschen och stadsutveckling ur både stor- och småstadens perspektiv. Har en bakgrund inom samhällsvetenskaplig forskning på SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Går igång på siffror och statistik men är även en förkämpe för kulturens betydelse för såväl den enskilda människan som för hela städer och regioners utveckling.

En reaktion på “No Limit City”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *