Parkering ur ett helhetsperspektiv

Tillgängligheten är avgörande för stora som små städer. Staden ska inte bara betjäna de egna invånarna utan också landsbygden i regionen. Stadens tillgänglighet är inte bara ett stadsutvecklingsproblem utan även ett landsbygdsproblem. För att stadens omland ska kunna vara en attraktiv landsbygd måste staden fungera, inte bara som service och handelscentrum, utan också som en social och kulturell mötesplats. Därför är det viktig för tillresande att staden upplevs funktionell, tillgänglig och trevlig.

Allt som oftast brukar dock tillgänglighetsdebatten tyvärr sluta i en diskussion för eller emot bilen. Vi måste arbeta för tillgänglighet och inte mot bilen. Att debatten ofta blir både skev och hätsk när bilen diskuteras bottnar ofta i en bristande helhetssyn där parkering får klä skott för missnöjet.

Vi måste nyansera diskussionerna och sluta att prata om parkering som ett problem bottnat i ett underskott av p-platser.

Jag har arbetat med utvecklingsprocesser i många städer och min erfarenhet är tydlig. I många, ja rent av i de flesta städerna, finns ingen reell brist på parkeringsplatser. Det är inte där problemet ligger. Detta innebär inte att det finns ett parkeringsproblem, det måste bara lösas utifrån andra perspektiv. Information och attityd.

Det finns många verktyg för att ändra folks attityd. Informationssystem som tydligt visar var det finns lediga platser är ett bra verktyg. Ett annat är enkla och bekväma betalningssystem som gör att folk hittar, upplever det enkelt och inte behöver stressa vid sitt stadsbesök. Staden erbjuder så många upplevelser och möjligheter att vi ska inte behöva stressa tillbaka till bilen när vi gärna vill stanna lite längre.

Det som krävs är mod av beslutsfattare och ett helhetsperspektiv då utvecklingsprocesserna är komplexa och tarvar tid och tvärsektoriellt samarbete.

Varför inte ändra attityden, istället för att bygga fler p-platser, det är både billigare och mer hållbart? Parkeringens funktion, satt utifrån ett holistiskt tillgänglighetsperspektiv, är en avgörande framgångsfaktor för stadens framgång. Parkeringen är viktig i stadens utbud och erbjudande. Att vi sedan åker allt mindre bil och att trenden går mot ett ökat kollektivt resande är en helt annan diskussion.

Publicerat av

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Tomas Kruth, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR. Har förmånen att arbeta med det som jag tycker är allra roligast, stadsutveckling! Har arbetat med köpcentrumutveckling, orts- och stadsutveckling i snart 20 år och började hos Fastighetsägarna 2008. Följer trender inom stadsutveckling som tar mig på resor in i nya kunskapsområden. Gillar att gräva i frågor som har med den attraktiva staden att göra. Med nyfikenhet kommer man långt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *