Håller köpsuget i sig?

Sveriges ekonomi (BNP) växte med 0,3 procent mellan andra och tredje kvartalet, enligt SCB:s dagsfärska statistik. På årsbasis växte ekonomin med 2,1 procent under tredje kvartalet. Det var visserligen något under de flesta bedömares prognoser, men ändå helt ok. Trots det kan jag inte låta bli att undra över uthålligheten i svensk ekonom när jag tittar på detaljerna i SCB:s BNP-statistik.

Med en fortsatt svag och osäker utveckling på de flesta av våra viktigare exportmarkander, var det knappast förvånande att exporten inte utgjorde den motor för svensk ekonomi som den traditionellt brukar göra. Det påverkar i sin tur näringslivets investeringar, med undantag för bostadsinvesteringar och anläggningar som utvecklades väl under tredje kvartalet. Den offentliga sektorns bidrag var blygsamt. Istället var det hushållens konsumtion som drog det stora lasset. Det är glädjande, inte minst med tanke på de stora förhoppningar som många prognosmakare knutit till privatkonsumtionen. Riksbanken, regeringen och andra som räknar med att svensk ekonomi kommer att öka med närmare tre procent nästa år, utgår nämligen från att konsumtionen kommer att växa en bra bit över sitt historiska snitt. Det är på den punkten jag börjar undra över framtiden. Håller köpsuget i sig även 2015? 5795843-marina-bay-shopping-mall

Hur ska konsumenterna lyckas med bedriften att slå sitt historiska snitt om regeringen och myndigheterna samtidigt minskar konsumtionsutrymmet med höjda skatter och tuffa amorteringskrav? Jag tror att det bli svårt. I vår konjunkturprognos räknar vi därför med att svensk ekonomi bara växer med lite drygt 2 procent nästa år. Draghjälpen från utlandet och företagens investeringar lär vara fortsatt svag. Och med tanken på finansminsterns tal om tomma lador och avskrapade bord, är sannolikheten för en expansivare finanspolitik liten. Riksbanken lär därför få anledning att fundera vidare på hur penningpolitiken ska kunna stimulera ekonomin ytterligare. Lycka till!

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *