Stockholms infrastruktur ger livslåga till hela landet

Att stänga Bromma flygplats skulle kväva tillväxten i många andra delar av landet. Förbifart Stockholm skulle spara tid för miljontals människor i vardagen. Framtiden för dessa viktiga trafiknav, som påverkar näringsliv och arbetsmarknad över hela landet, måste därför avgöras med beaktande av intressen utanför Stockholm och stadens miljöpolitik.

 

Vi har under de senare åren glatt åt oss en god tillväxt i de flesta medelstora städer i Sverige. En viktig förutsättning för lokal tillväxt utanför storstäderna är goda kommunikationer till desamma, särskilt till huvudstaden. Det går inte att sticka under stol med att Stockholmsregionen är den viktigaste motorn för landets ekonomi.

airplanewebb

Trafikverket har pekat ut flygplatsen som ett riksintresse. Nästan hälften av avgångarna från exempelvis Sundsvall, Östersund och Umeå landar idag på Bromma. Arlandas ledning har låtit meddela att det inte finns några möjligheter att flytta trafiken från Bromma till Arlanda. Bil eller tåg tur och retur till nämnda orter tar en hel arbetsdag i anspråk, i bästa fall. Lokala representanter från näringsliv och kommunledningar på de orter som stängs ute vid en nedläggning av Bromma flygplats har flaggat för drastiska konsekvenser för näringslivet. Signalerna från våra medlemsföretag gör att vi från Fastighetsägarna MittNord instämmer i deras dystra analys.

Förbifart Stockholm skulle korta restiden mellan stadens södra och norra delar väsentligt, vilket inte bara skulle gynna boende i huvudstaden. Även här är sträckdragningen betydelsefull för många orter utanför Stockholms län. Den försening som byggstoppet innebär kommer enligt Sveriges byggindustrier uppgå till 1 miljard kronor i skattepengar. Det röd-grön-rosa styret i Stockholms stad vill nu istället satsa trängselskattepengar på en utbyggnad av Stockholms kollektivtrafik. Dessa två infrastruktursatsningar kan inte ställas mot varandra menar vi. Så länge vägarna är avgörande, som i det här fallet, för en fungerande person- och godstrafik bör vi investera i transportsträckor som klarar av den kraftiga befolkningstillväxt som Stockholms- och Mälardalsregionen står inför.

Förbifart Stockholm är, sitt namn till trots, också kopplat till intressen som finns utanför Stockholms innerstad. Bromma flygplats är en livslåga för entreprenörskap och företagande i stora delar av landet. Politikerna måste därför ta oron och protesterna på allvar och inse de allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser som blir följden i form av förlorade arbetstillfällen och utebliven tillväxt i hela Sverige.

Björn Söderholm, VD, Fastighetsägarna MittNord

 

Publicerat av

Björn Söderholm

Björn Söderholm

VD Fastighetsägarna MittNord Västeråsare med bred erfarenhet från olika ledande befattningar i entreprenad-, teknikkonsult- och fastighetsföretag. Jag brinner för företagande, tillväxtfrågor och samhällsutveckling i stort. Att då få arbeta i en branschorganisation vars medlemmars verksamheter är en så stor del av samhällsbyggandet är en fantastisk förmån och möjlighet i det avseendet. Har arbetat hos Fastighetsägarna sedan våren 2011.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *