Kommer någon att lyssna?

Idag presenterades Långtidsutredningens huvudbetänkande (SOU 2015:104). Det är intressant läsning, inte minst för alla som är intresserade av bostadsmarknadens roll i samhällsutvecklingen. Vad kom då utredningen fram till i denna fråga (huvudpoängerna finns på sidorna 244 och 245 i kapitlet om policyslutsatserna):

Den självklara utgångspunkten för diskussionen är att en fungerande arbetsmarknad kräver en fungerande bostadsmarknad. För detta krävs ett större utbud av bostäder i expansiva områden, vilket i sin tur kräver både en ökad nybyggnation och ett mer effektivt utnyttjande av befintliga bostäder, liksom en mer integrerad samhällsplanering.

Sammanfattningsvis föreslås följande för att…

öka nyproduktionen:

  • En mindre reglerad hyressättning.
  • En reformering av det kommunala planmonopolet.
  • En välfungerande konkurrens på byggmarknaden.

förbättra utnyttjandet av det befintliga beståndet:

  • En mindre reglerad hyressättning.
  • En översyn av beskattningen av bostadssektorn.

Det är intressant att notera att utredarna, precis som de flesta andra som satt sig in i frågan, betonar hyresregleringens negativa roll såväl för nyproduktionen som för användningen av det befintliga beståndet. Detta är ingen nyhet. Den enda riktiga nyheten som presenteras vittnar tyvärr om en viss uppgivenhet. Hur ska man annars tolka följande förslag?

På orter med långa hyresköer skulle man kunna tänka sig regler för att tidsbegränsa boendetiden för enskilda hyresgäster, i syfte att möjliggöra för fler kommuninvånare ta del av de allmännyttiga bostäderna.

Uppenbarligen misstror utredarna bostadsmarknadsparternas möjlighet att via förhandlingar skapa en fungerande bostadsmarknad. Det är lite nedslående.

Hursomhelst, utredningen är intressant läsning. Den stora frågan är om någon ansvarig politiker kommer att lyssna och ta till sig dess budskap.

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *