Myndigheter och stadsutvecklingen

Ännu ett år är snart tillända, ett år där det faktiskt hänt en del inom mitt ämne stadsutveckling. Medvetenheten och förståelsen för behovet av att utveckla våra orter och städer har ökat. Det har jag visserligen sagt varje år de senaste decennierna, men nu har något annat hänt. Flera myndigheter har fått upp ögonen för möjligheten att nå resultat i egen verksamhet genom samverkan med privata aktörer. Detta kittlar ju givetvis en gammal räv inom centrumutveckling som jag.

Genom mitt arbete tillsammans med Svenska Stadskärnor har jag under året haft kontakt med flera myndigheter. Det har gällt diskussioner kring samverkansmodeller, trafikpolicy och inte minst utveckling av kvällsekonomin utifrån ett trygghets- och jämställdhetsperspektiv. I detta sammanhang finns det givetvis stora möjligheter för fastighetsbranschen att flytta fram sina positioner genom att bli en bättre och tydligare samhällsbyggare. Svenska Stadskärnor är därigenom en viktig samarbetspartner både för oss som organisation och för de enskilda fastighetsföretagen. Flera stora fastighetsföretag med ett stort innehav av kommersiella fastigheter har under de senaste åren också blivit medlemmar i Svenska Stadskärnor. Vasakronan är ett exempel som också har en styrelsepost i Svenska Stadskärnor.

Min förhoppning är också att vi kan se ett ökat politiskt engagemang kring den lokala orts- och stadsutvecklingen tack vare att myndigheternas ökade arbete i frågan. När de olika statliga verken skapar bättre förutsättningar, spelregler och tydligare driver på kommunerna, så kommer detta givetvis gynna utvecklingsmöjligheterna och tvinga undfallna politiker till engagemang.

Det räcker dock inte att myndigheter och statliga verk kliver in på scenen, vi måste själva vara där och vara en del i nätverk och samverkansorganisationer. Därför måste vi nog som fastighetsägare och branschorganisationer också rannsaka oss själva. Gör vi tillräckligt? Kan vi göra mer? Vår roll som samhällsbyggare kan inte underskattas. Det är vi som bygger och förvaltar husen där stadens liv och rörelse ska inrymmas. Vår verksamhet är inte ett särintresse, vår verksamhet är ett allmänintresse.

Publicerat av

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Tomas Kruth, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR. Har förmånen att arbeta med det som jag tycker är allra roligast, stadsutveckling! Har arbetat med köpcentrumutveckling, orts- och stadsutveckling i snart 20 år och började hos Fastighetsägarna 2008. Följer trender inom stadsutveckling som tar mig på resor in i nya kunskapsområden. Gillar att gräva i frågor som har med den attraktiva staden att göra. Med nyfikenhet kommer man långt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *