Släpp loss disponibelinkomsterna

I går presenterade Hem & Hyra intressant statistik från Stockholms stad. Sammanfattningsvis pekade den på att lägenhetshyrorna i Stockholm i snitt höjts med 54 procent mellan 1998 och 2014. Under samma period ökade inflationen (KPI) med 31 procent och hushållens disponibelinkomster med 97 procent. Läs mer här.

Hyresgästföreningen brukar göra en poäng av att hyrorna har ökat mer än inflationen, vilket är lite märkligt med tanke på att kostnaderna inte ska spela någon roll enligt det regelverk som styr hyressättningen, vilket jag diskuterade häromdagen i detta blogginlägg.

I det blogginlägget tydliggörs Hyresnämndens syn på detta. Nämnden preciserar att bruksvärdet ska bestämmas utan att ta hänsyn till produktionskostnader, driftskostnader och förvaltningskostnader… Inte heller i det enskilda fallet har kostnaderna någon betydelse.

Inflationen är just ett uttryck för kostnadsutvecklingen, så den ska vi med andar ord bortse ifrån. Istället är det hur hyresgäster i allmänhet värderar lägenhetens egenskaper som bestämmer dess bruksvärde, för att åter citera Hyresnämnden.

Normalt får hushållens värderingar genomslag i samhällsekonomin genom de val de gör när de använder sina disponibla inkomster. De senaste årtiondenas kraftiga urbanisering är ett tydligt uttryck för folks värderingar. Dessa har slagit igenom i priserna på villor och bostadsrätter på landets expansiva orter. I hyresrättsbeståndet har dock inte dessa värderingar tillåtits slå igenom, vilket framgår med all önskvärd tydlighet av Hem & Hyras artikel. Det beror på att tolkningen av dagens hyressättningssystem sätter stopp för det. Enligt Hyresnämndens ska prövningen av om en hyra är skälig eller inte endast prövas i förhållande till andra lägenheter. Det åligger inte hyresnämnden att avgöra om den allmänna hyresnivån i samhället är rimlig eller inte.

Så trots att disponibel inkomsterna har vuxit med närmare 100 procent har hushållen inte kunna dra nytta av detta genom att uttrycka sina värderingar på hyresmarknaden. De som sitter på väl belägna lägenheter med låga hyror klagar naturligtvis inte. De skickar nog snarast tacksamhetens tanke till Hyresgästföreningen för att de försvara deras intresse mot alla de som inte har en möjlighet att efterfråga dessa lägenheter. Särskilt rättvist är dock inte systemet.

För att återupprepa slutklämmen i den tidigare bloggen i detta ämne så skulle det vara önskvärt om Hyresnämnden kunde bidra till påverka utvecklingen i mer rättvis riktning genom att fördjupa sin syn på hur hyresgästernas värderingar ska få ett genomslag på hyrorna. Det skulle vara en bra början. Släpp loss disponibelinkomsterna!

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *