Dags att plocka fram valutavapnet?

Än en gång hamnade inflationen under Riksbankens prognos, enligt SCB:s dagsfärska statistik. Mätt med det vanliga KPI-måttet steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i december med obefintliga 0,1 procent. Enligt Riksbankens favoritmått KPIF (där räntan rensats bort) landade inflationen på 0,9 procent.

Med tanken på att irritationen hos Riksbanksledningen var stor redan efter det svaga utfallet i november (KPIF = 1 procent), lär den knappast ha blivit lugnare av dagens ännu svagare besked. Räkna därför med att Riksbanken kommer att agera, om inte förr så i samband med nästa räntemöte den 10 februari.

Nya muntliga interventioner i form av löften om att hålla räntan låg JÄTTELÄNGE lär inte övertyga ekonomins aktörer. Det gäller inte minst de pågående löneförhandlingarna. Nej, den här gången kommer det att krävas torrt krut. Frågan är om banken nöjer sig med ytterligare en räntesänkning eller om valutavapnet kommer att användas. Det senare har ju onekligen blivit mer sannolikt till följd av beslutet att ge Riksbankschefen och hans förste vice Riksbankschef mandat att slå till med interventioner när som helst det anses vara motiverat. Att döma av diskussionerna under bankens decembermöte verkar det dock troligare att det är en ytterligare sänkning av räntan från dagens -0,35 procent som ligger närmast till hands.

Men det går inte att utesluta att direktionen kan komma att plocka fram valutavapnet. För det talar det faktum att Riksbanken så långt som möjligt vill undvika att elda på bostadspriserna ytterligare via lägre räntor. För att undvika det skulle det kanske vara mer lockande att försöka importera inflation från omvärlden genom ökade importpriser. Det som talar mot interventioner är bl.a. att de skulle uppfattas som en mycket kontroversiellt åtgärd av andra länder, inte minst med tanken på att Sverige redan har ett gigantiskt överskott i affärerna med utlandet. Dessutom kommer det att krävas mycket stora volymer för att skapa trovärdighet kring interventionerna om de ska få någon varaktig påverkan. Småduttande kommer inte att räcka. Min gissning är därför att valutavapnet får vila ett tag till. Att räntan kommer att sänkas känns däremot lika säkert som amen i kyrkan.

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *