Det går inte utan ökad rörlighet

De senaste åren har politikerna successivt höjt ribban för hur många nya bostäder som behövs för att mildra den skriande bostadsbristen. Den senaste ribbhöjningen innebar att regeringen köpte Boverkets uppfattning att det behövs 700 000 nya bostäder till 2025. För att klara det genom nyproduktion måste byggtakten fördubblas från dagens nivåer. Problemet är att en sådan fördubbling, med 99,999 procent sannolikhet, inte kommer att vara möjlig.

För ett par år sedan skrev Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms byggmästareförening en rapport om den framväxande bristen på arbetskraft inom byggsektorn (här). Redan då var flaskhalsarna tydliga. I synnerhet gällde dessa folk i arbetsledande ställning, men den hade börjat sprida sig längre ner i kedjan. Stora pensionsavgångar i kombination med långvarigt krympande utbildningsvolymer och mer lockande möjligheter på annat håll, var de viktigaste bakomliggande faktorerna.

Situationen har förvärrats sedan dess. Många byggherrar klagar på svårigheten att hitta rätt kompetens och att – om de lyckas hittat den – får betala ohemult höga löner. Redan höga byggkostnader, blir därmed ännu högre. Tyvärr är vi där vi är, med relativt små möjligheter att snabbt öka antalet anställda. Det är därför jag är så pessimistisk vad det gäller förutsättningarna att fördubbla byggtakten. Pessimismen minskar ju knappast när man inser att det är så mycket annat som ska byggas under de kommande tio åren: kontor, vårdinrättningar, vägar, järnvägar m.m. Det är ju samma typ av arbetskraft som behövs i de fallen.

Även om det inte finns någon quick fix, måste vi jobba långsiktigt genom att förenkla plan- och byggregler, öka utbildningsinsatserna, underlätta överflyttning av arbetskraft från regioner med arbetslöshet till regioner med brist på arbetskraft, stärka konkurrensen och öka produktiviteten samt hålla dörren vidöppen för utländsk arbetskraft.

Men inte ens om allt det där kunde vara klart imorgon, skulle vi ha en sportslig chans att klara det högt ställda målet. Det är bara att inse att det inte kommer att gå utan att på allvar se till att rörligheten på bostadsmarknaden ökar. Vi måste med andra ord se till att det befintliga beståndet av bostäder används på ett bättre sätt än i dag. Regeringen har antytt att reavinstskatten vid försäljning av bostadsrätter och villor kan ses över. Det är bra, men samma behov av rörlighet gäller naturligtvis även det hyrda beståndet. För att möta det behovet krävs ändringar i det nuvarande hyressättningssystemet.

 

 

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *