Göteborgsregionen blickar framåt

Årskrönika från näringspolitiskt ansvariga i Göteborg

Vi har lagt det första året av den nya mandatperioden till handlingarna och ett nytt år med nya utmaningar står för dörren. I flera av kommunerna runtomkring Göteborg innebar valutgången nya politiska konstellationer. Det parlamentariska läget i ett flertal av kommunerna liknar riksdagssituationen. De oklara majoritetsförhållanden, har inneburit ett nytt politiskt landskap att verka i. Flera förtroendevalda politiker är dessutom nya på sina poster. För att möta upp detta anordnade vi i maj, i samarbete med Yimby, en mycket uppskattad politikerutbildning där vi berättade om vårt arbete och hur vi såg på attraktiva stadsmiljöer och politiskt ledarskap i stadsutvecklingsfrågorna.

I Göteborg kommer vi att få en ny ordförande för Kommunstyrelsen under januari månad. Vem det blir är inte helt klart än, men mycket lutar åt Ann-Sofie Hermansson. Oavsett vem, så kommer det så klart att få betydelse för vilket fokus nyproduktion och stadsutveckling får från den högsta politiska ledningen.

Samtidigt visar den politiska situationen i Göteborg och i många kranskommuner på vikten av att vi i vårt näringspolitiska arbete har en bred dialog över blockgränserna. Vi kan i media och bakom kulisserna se att vårt arbete har gett tydliga resultat. Det har aldrig varit så stort fokus på stads- och bostadsutvecklingsfrågor i Göteborg och kranskommunerna som nu.

Vikten av mötesplatser
Under året som gått har vi på Fastighetsägarna deltagit vid och framförallt skapat ett flertal viktiga mötesplatser och arenor. I mars fanns vi på plats i Cannes på Europas största fastighetsmässa, MIPIM och tog med oss många intressanta kontakter och värdefulla intryck hem.

Under Almedalsveckan var vi aktiva med såväl kampanjer på stan som med egna seminarier och nätverksträffar. Vi har tack vare kontinuerlig och god dialog med politiker och tjänstemän tagit fram nya samverkansplattformar på flera håll i Göteborgsregionen. I den mediala debatten har vi gjort ordentliga avtryck i de flesta av våra prioriterade frågor.

Vi har fortsatt med våra populära frukostmöten i Göteborg och kompletterat dem med en hel del lunchträffar och medlemsmöten ute i kranskommunerna samt introducerat vårt nya koncept ”Stadsutvecklingsarenan”. Ett samarbete med Sveriges Byggindustrier som snabbt blivit en succé med över hundra deltagare vid första tillfället.

I februari 2015 startade vi ett nätverk för bostadsuthyrare som finansierats med hjälp av Birgers Fond. Sextio bostadsuthyrare har under året fått möjlighet utbyta erfarenheter, ta del av råd och rön från våra experter och framförallt utveckla ett värdefullt nätverk för framtiden.

Under 2015 gjorde även våra, sedan länge efterfrågade, studieresor comeback. I maj besökte ett trettiotal fastighetsägare Berlin och fick vid intressanta studiebesök och föredrag ta del av information om bostadspolitik, bostadsbyggande och stadsutveckling. Efter en mycket positiv utvärdering bestämde vi oss för att fortsätta arrangera dessa resor och redan nu är vårens studieresa till Amsterdam fullbokad. Nästa resa kommer att ske under hösten 2016 och destinationen är då New York.

Utmaningar under det nya året
Vi kommer under 2016 fortsätta med flera av våra aktiviteter, men självklart också utvärdera vissa för att medlemmarna ska få möjlighet att påverka utformning och innehåll. Alla kommande aktiviteter och möten ger oss kraft och energi in i ett nytt år, som fortfarande innehåller stora utmaningar. Inte minst gäller det hyresförhandlingarna som 2015 har gått trögare än någonsin tidigare och där vi har sett historiskt låga nivåer i de uppgörelser som slutits.

Vi ser med oro på utvecklingen som går helt i motsatt riktning från våra ambitioner med kvalitetshyra där läge, standard och förvaltningskvalitet ska vara vägledande för hyressättningen – inte det aktuella kostnadsläget i omvärlden. Samtidigt finns nu ett nyöppnat politiskt fönster där vi kan skönja möjligheterna till en förändring av den svenska hyressättningsmodellen.

Allt fler bedömare ser behovet av en reformerad bostadsmarknad men också en reformerad arbetsmarknad för att möta utmaningarna med den stora vågen av nyanlända flyktingar. Det är hög tid att förändra dagens insidersystem och se att bostadsbristen inte behöver vara ett naturtillstånd i Sverige. Det är bara att titta på andra europeiska länder, där bostadsmarknaden fungerar betydligt bättre, tack vare en avreglerad och öppen hyresmarknad.

Susann Haggren och Rikard Ljunggren
Näringspolitiskt ansvariga för Fastighetsägarna i Göteborgsregionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *