HGF skapar ovisshet för 10 000 hyresgäster i Norrköping!

peterEfter att återigen tvingats till meningslösa förhandlingar under de senaste månaderna har Fastighetsägarna MittNord idag tvingats till att frånträda förhandlingarna för ca 10 000 lägenheter.
Än en gång har vi mötts av ovidkommande och irrelevanta argument som att det har varit en varm vinter. När någonsin har vi fått kompensation för kalla vintrar?
Än en gång har Hyresgästföreningen demonstrerat sin bristande vilja att gå in i reella förhandlingar utan lutar sig mot centrala diktat om max 0,5 procent. Uppenbarligen vågar man inte gå in i riktiga förhandlingar utan ser som sin främsta uppgift att hålla hyran nere oberoende av konsekvenserna.
Det blir alltmer oförklarligt när Hyresgästföreningens delegation vid förhandlingar med en av våra medlemmar har accepterat den måttliga höjningen på 1,2 procent – men Hyresgästföreningens tjänstemän säger nej. Vi ser resultatet av Hyresgästföreningens förhandlingar med många kommunala bostadsbolag – där det under en följd av år byggts upp en underhållsskuld – där man istället för en renovering säljer av delar av sitt bestånd. Då brukar det bli liv på Hyresgästföreningen.
Den höjning som vi yrkat på motsvarar i snitt ca 75 kronor i månaden. Resultatet av Hyresgästföre-ningens agerande är att fastighetsägaren får leva i ovisshet om vilket underhåll man kommer att klara av och hyresgästerna får leva i ovisshet om vilken hyra de ska betala. Hyresgästerna riskerar istället att få en retroaktiv höjning – men som jag skrivet förut: Hyresgästföreningen på hyresgästens sida? Knappast!

Publicerat av

Peter Sörman

Peter Sörman

Peter Sörman, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna MittNord, jurist med stort intresse för tillväxt-, entreprenörskap och regional utveckling. Utflyttad västgöte som numera bor i Nyköping. Har erfarenhet av samhälls- och näringslivsfrågor från såväl regional, nationell och internationell nivå. Peter är också den som företräder Fastighetsägarna i arbetet med stadsomvandlingen i Kiruna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *