Ruttet att tjejer begränsas i det offentliga rummet

Att tjejer utsätts för våld och trakasserier i det offentliga rummet är ruttet. Detta måste få ett slut oavsett var de sker. Övergreppen kan inte tystas ner på grund av missriktad omtanke om misstänkta förövare. Nu måste hela samhället engageras. Fastighetsägarna Stockholm kan – och vill göra skillnad.

Vad var det som hände? Och vad gjorde egentligen polisen? Frågorna om vad som verkligen skedde på nyårsnatten i Köln har fortfarande inte fått några trovärdigt svar. Lika obesvarade står frågorna kring det som nu uppdagas kring ungdomsfestivalen We are Sthlm i Kungsträdgården. Men utan att ha alla svar på bordet framträder en allt tydligare bild av att kvinnor, i detta fall många unga tjejer, blivit utsatta för trakasserier och övergrepp av grupper av unga män. Just för att de är kvinnor!

Gemensamt för myndigheternas agerande och kommunikationsinsatser i både Stockholm och Köln verkar vara en totalt missriktad hänsyn mot gärningsmännen. Bottnat i det politiskt laddade faktum att det bland de misstänkta gärningsmännen kan ha funnits personer med utländsk bakgrund.

Detta är förstås ett djupt svek mot de utsatta tjejerna. Att de inte ska kunna röra sig i det offentliga rummet utan att riskera att bli kränkta och få sin integritet hotad är ruttet. Och om det värsta ändå händer, så blir det nedtystat, som om det aldrig hänt, är en kränkning i dubbel bemärkelse.

Det är viktigt att polisen nu går till botten med det som hänt. Vi måste ställa krav på att alla fakta läggs på bordet. Sverige är en rättsstat. Den som begår brott ska dömas. Brott begås inte av grupper, utan av enskilda individer. Det som skett nu riskerar att undergräva just det som rättstaten ska garantera. Att vi alla är lika inför lagen och att vi inte ska skuldbelägga grupper utifrån varifrån exempelvis människor har sitt ursprung.  Därför är det som hänt även ett svek mot alla killar, som efter myndigheternas agerande, nu riskerar att misstänkliggöras.

Vi måste nu på allvar stå upp för kvinnors rätt till sin kropp och rätt att röra sig fritt i det offentliga rummet. Våld och trakasserier måste få ett slut oavsett var de sker. Hela samhället måste engageras och jag tror att många aktörer kan bidra.

Fastighetsägarna Stockholm jobbar för att alla ska kunna utvecklas och känna sig trygga i sina hem, i köpcentrum, på sina arbetsplastser och i sina bostadsområden. Vi jobbar för en samhällsplanering som främjar trygga miljöer och förebygger brott och våra medlemmar arbetar konkret med t.ex. rutiner för att hantera situationer i vardagen där konkreta insatser kan behövas.  Ett exempel är hur Einar Mattsson Byggnads AB samarbetar med ”Huskurage” – ett initiativ med mål att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. http://huskurage.se/

Att främja en trygg och säker miljö, både inomhus och utomhus, för både kvinnor och män är grundläggande och självklart i en aktiv fastighetsförvaltning. Mycket kan göras. För oss skulle det vara helt främmande att avstå från detta för att det skulle uppfattas som känsligt. Samma sak förväntar vi oss av myndigheterna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *