Ta denna chans att göra Sveriges bostadsmarknad bättre rustat för framtidens utmaningar

Att regeringen med finansminister Magdalena Andersson (S) i spetsen bjuder in till blocköverskridande samtal om bostadspolitiska reformer är mycket välkommet. Bygg- och bostadsmarknaden har i decennier dragits med stora strukturella problem. Problemen berör både finansiering och beskattning, men också ett hyressättningssystem som dömts ut av alla som utrett den svenska bostadsmarknaden. De senaste årens bostadspolitiska satsningar och regelförenklingar har varit för snuttifierade och små för att i grunden förändra en bostadsmarknad som befinner sig i kris. För att få en bättre fungerande bostadsmarknad krävs genomgripande strukturreformer. Reformer som kräver politiskt mod att besluta om.

Det är just därför som dessa samtal är så efterlängtade. Att ta beslut om förändringar av plan- och bygglagstiftningen, ränteavdragen och reavinstskatten, fastighetsskatten, reformera hyressättningen och röra i det kommunala planmonopolet kräver modiga politiker som precis som regeringen skriver ”lägger politiska låsningar och konflikter åt sidan, och har målet att tillgodose behovet av nya bostäder.” Det är också nödvändigt att både oppositionen och regeringen är ”beredd att göra det som krävs”.

Bostadspolitiken, så som vi känner den, avvecklades i början av 1990-talet. Bostäder byggs sedan många år tillbaka helt på marknadsmässiga villkor och finansieras fullt ut av slutkonsumenten – villaägaren, bostadsrättshavaren och hyresgästen. Det är därför främst efterfrågan som bör stimuleras om bostadsbyggandet ska ökas. De strukturella reformer som måste till ska inriktas på att få just bostadsmarknaden att fungera bättre – göra det enklare att bygga och möjliggöra för fler att efterfråga det som byggs.

Nybyggda bostäder kommer dock alltid att vara dyrare än det bostäder som finns i beståndet. Och det årliga bostadsbyggandet tillför bara 1-2 procent. Lika viktigt är därför att rörligheten i det redan byggda bostadsbeståndet ökas – både för ägda och hyrda bostäder. Rörligheten möjliggör då att billigare bostäder frigörs och kan komma resurssvagare hushåll till del. Att reformering av hyressättningssystemet saknas i regeringens inbjudan är inte oväntat, men olyckligt. Som jag skrev ovan, detta är en känslig fråga, särskilt för (S). Också en förnyelse av den sociala bostadspolitiken måsta tas med i samtalen. Alltför många har svårt att på egen hand klara sitt behov av en god bostad. Det blir nu oppositionens uppgift att föra dessa och andra nödvändiga frågor i samtalen med regeringen. Det är bara en sammanhållen bostadspolitik som kan lösa bokrisen. Lämnas viktiga reformområden utanför samtalen och besluten kommer dessa att fortsätta påverka bostadsmarknaden negativt.

Jag har full respekt för de utmaningar som ligger hos de partiföreträdare som nu kommer att sitta vid förhandlingsbordet. Det är komplexa frågor och tuffa beslut som måste till. För var och en av de enskilda reformer som måste beslutas finns det starka särintressen med stora resurser att påverka opinionen och politikerna. Vi från Fastighetsägarna bidrar givetvis gärna med vår expertkompetens för att de bästa politiska besluten ska kunna tas, men jag inser att även vi kommer att betraktas som ett särintresse. Jag vill därför förslå att fokus läggs på målet – en väl fungerande bostadsmarknad som kan tillgodose bostadsbehovet. Och föreslår att politikerna när de ska enas om medlen lägger stor vikt på de förslag som de experter lagt som redan utrett detta; Långtidsutredningen, Bokriskommittén, Nybyggarkommissionen med flera. Det viktigaste i deras förslag är att det behövs en helhetssyn och att många reformer måste till som samordnas till en samlad bostadspolitik.

Med 30-årig erfarenhet av bostadsbranschen som utredare, hyresförhandlare och bostadspolitisk expert är denna tid väldigt spännande – det är nu det händer! Jag vill uppmana både regeringen och oppositionen: Ta denna chans att göra Sveriges bostadsmarknad bättre rustat för framtidens utmaningar. Ta besluten nu om de breda bostadsreformerna som både täcker in hela bostadsmarknaden och som är blocköverskridande.

Publicerat av

Henrik Tufvesson

Henrik Tufvesson

Henrik Tufvesson, näringspolitisk direktör, Fastighetsägarna Stockholm. Stockholmare sedan 1982, men med sporthjärtat kvar i uppväxtstaden Västerås. På Fastighetsägarna sedan nov 2000, med tidigare meriter från HSB, SABO och Konkurrensverket. Arbetar i gränslandet mellan politik och näringsliv och brinner för att skapa en väl fungerande fastighetsmarknad för alla som vill förverkliga sina liv i Stockholm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *