Stark tillväxt men…

Det svenska ekonomiloket fortsätter att tuffa på i rejäl fart, trots svagheterna i vår omvärld. Under 2015 ökade BNP med hela 4,1 procent jämfört med 2014, som också var ett synnerligen starkt år. Det framgår av dagsfärska siffror från SCB. Uppgången var inte bara stark, den var även bred. Konsumtionen har varit stark genom hela finanskrisen. 2015 var inget undantag. Men nu drog även investeringar och offentlig konsumtion. I det senare fallet är det främst ökade utgifter i kölvattnet på flyktingvågen som bidrar. Det enskilt största tillskottet stod dock exporten för, vilket kanske är lite överraskande med tanke på osäkerheten och svagheterna i vår omvärld.  Antalet sysselsatta ökade med 1,5 procent

Att vårt lilla exportberoende land högt upp i den kalla Norden rusar fram när de stora prognosinstitut som OECD och IMF reviderar ner sina prognoser för världsekonomin är fantastiskt. Det är lätt att drabbas av känslan att det är för bra för att vara sant. Nu är det dock sant, om man ska tro SCB och det finns det ju anledning att göra.

Det är bara att hoppas att tillväxten håller i sig. Det är dock svårt att tro att BNP kommer att fortsätta att öka med över 4 procent framöver. De senaste siffrorna från, för Sverige, viktiga marknader som USA, euroområdet och Norge tyder på en inbromsning. Och det saknas ju knappast hot som kan eskalera: aggressiv rysk utrikespolitik, krig i Mellanöstern med fortsatt flyktingkatastrofvåg, ett rejält försvagat EU-samarbete med ett överhängande hot om ett brittiskt utträde (Brexit) och en kinesisk hårdlandning, för att bara nämna några.

Och som om inte det räckte så är vi ganska duktiga på att skapa egna problem på hemmaplan. Jag tänker då närmast på de politiska svårigheterna att få till förändringar som skapar förutsättningar för hela bostadsmarknaden, även hyresmarknaden, att fungera på ett sätt som inte sätter käppar i arbetsmarknadshjulen. Det brådskar. Låt oss hoppas att deltagarna i de bostadspolitiska samtal som nu förs mellan riksdagspartierna känner samma sak.

Publicerat av

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen

Tomas Ernhagen, chefekonom. Född och uppvuxen i Lund. Skånsk stockholmare sedan 1994. Nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Anställd hos Fastighetsägarna sedan årsskiftet 2008/2009. Innan dess drygt tio år på Riksbanken samt mångårigt förflutet som journalist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *