Fastighetsförvaltning – om professuren och pågående forskning

aff-loggaUnder gårdagens årsstämma för AFF – Forum för Fastighetsförvaltning  (utvecklar, äger och säljer konceptet ”Avtal För Fastighetsförvaltning (AFF)” – bli medlem nu) gav Anna Kadefors, KTHs första professor i fastighetsförvaltning, en intressant och uppskattad presentation. Kadefors AFF

Även diskussionen efteråt var givande när deltagarna ombads fundera över frågor som ”Varför behövs forskning inom Fastighetsförvaltning?”.

För det första är jag väldigt glad att det nu finns en professur i Fastighetsförvaltning. Området har inom det akademiska Sverige varit styvmoderligt behandlat. Det är bra att Fastighetsförvaltning i o m professuren betraktas som ett viktigt område att beforska.

För det andra är jag glad att det är Anna Kadefors som erhöll tjänsten. Anna är erkänt duktig och driven och tar från Chalmers med sig deras framgångsrika tänk kring nyttiggörande av forskning.

För det tredje, och det är kanske det som gläder mig mest, är jag glad över att se de ca 20 företag och organisationer som medfinansierar professuren. Jag är övertygad om att fastighetsbranschen nu i än högre grad kommer att initiera, finansiera, medverka i och implementera forskning och innovation.

Slutligen kan jag dock inte låta bli att förundras över att vi åhörare igår blev glatt överraskade när Kadefors gav ett axplock* av det som avdelningen på KTH forskar på. Det är en imponerande lista som vi i branschen borde ha känt till och vilja veta mer om. Här måste både bransch och akademi förbättra sig. Informationsinsatser om, och nyttiggörande av, forskning kan och måste öka.

//Rikard

*Listan som Anna presenterade var:

  • Hur kan man driva social hållbar utveckling av bostadsområden?
  • Vilka renoveringsstrategier är bäst?
  • Hur ska hyreskontrakt i kommersiella lokaler utformas?
  • Vilka kontorslösningar är bäst för produktiviteten (exjobb)
  • Hur påverkas människors krav på nya upplevelser förvaltningsstrategier?
  • Hur kan man förbättra processen för överlämnande av byggprocess (Soft landings)?
  • Är det lönsamt med outsourcing av fastighetsrelaterade tjänster?
  • Hur ska man utforma kontrakt för att få bra samverkan mellan kund och leverantör?
  • Hur kan man förbättra innovationsförmågan hos fastighetsägare?

 

 

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *