Ökad andel privatägda hyresrätter

Idag släppte SCB statistik över bostadsbeståndet för 2015. I flerfamiljshus är hyresrätten störst även om bostadsrätterna knappar in och utav hyresrätterna så ägs de flesta av privata ägare.

Flest bostäder i flerfamiljshus

Vid 2015 års utgång fanns det 4 716 568 bostadslägenheter i Sverige. 43 procent av bostäderna återfinns i småhus och  51 procent i flerbostadshus. De resterande 7 procent finns i specialbostäder eller ”övriga hus”.

Hyresrätt vanligast i flerfamiljshus

I flerbostadshus är hyresrätten den vanligaste upplåtelseformen. Hyresrätter utgör 59 procent (drygt 1,4 miljoner lägenheter) av det totala bostadsbeståndet i flerbostadshus medan 41 procent (knappt 968 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter.

Privat ägande vanligast bland hyresrätter

Tittar man på vem som äger hyresrätterna fördelar sig det så att privata ägare (fysiska personer, aktiebolag, juridiska personer) äger 50,86% av hyresbeståndet och allmännyttiga bostadsbolag äger 48,27% av hyresbostadsbeståndet. För 2014 var motsvarande andelar 50,53 % respektive 48,60 %. Privata ägare ökar alltså sin andel. En trend som fortsätter sedan 2013. (SCB gjorde om sin statistik from 2013 varför längre tillbakablick är svår)

SCB 2015 - bostadsbeståndet

 

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *