Social ingenjörskonst i byggregler, nej tack

Jag ingår i Boverkets referensgrupp för brandskydd . Igår hade vi möte i Karlskrona. Jag uppskattar verkligen att Boverket arbetar med referensgrupper. Jag är övertygad om att det stärker Boverket och resultatet i längden blir bättre och mer accepterade byggregler. Mötet igår var som vanligt bra och produktivt.

På mötena ges möjlighet att diskutera byggregler, inte bara utformning utan även motivet bakom dem. Varför ska vi ha vissa regler? Behövs de? Vad tillför de? Hur tillämpas de?

Jag har tidigare på denna blogg skrivit om hur Sverige (även inom detta område) går längre än vad EU föreslår, så kallad Gold plating. I inlägget Lämplighet för användning olämpligt  pläderar jag för att det tekniska egenskapskravet #7 ”lämplighet för det avsedda ändamålet” stryks ur PBL.

Än mer intressant är det när man detaljstuderar BBR. Då visar det sig att det enbart är för bostäder som Boverket skrivit byggregler som hänför sig till PBL-kravet på lämplighet. Är inte det märkligt? PBL-krav gäller ju alla byggnader. För alla andra typer av byggnader anser tydligen Boverket att aktörer själva kan avgöra vad som är ”lämpligt”.  För alla andra byggnader lägger sig Boverket alltså inte i vad som anses vara ”lämpligt”.

I en nyligen avslutad remiss från Boverket  har det äntligen börjat lättas på byggregler som stammar från den sociala ingenjörskonstens högtid. Med förslag på slopande av krav på parsäng och utrymme för hemarbete har Boverket börjat backa från att, med hjälp av byggregler, bestämma hur folk ska leva sina liv.

Boverket har inlett en större översyn av BBR, jag förutsätter att man fortsätter att ifrågasätta ”gamla sanningar” och inriktar sig på att endast hålla kvar regler som är motiverade.

Fortsätt minska den sociala ingenjörskonsten i byggreglerna. Betrakta alla byggnader likvärdigt och låt boende och bransch själva avgöra vad som är lämpligt.

 

 

 

 

 

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

3 reaktioner på ”Social ingenjörskonst i byggregler, nej tack”

  1. Bra där. Minska myndigheternas detaljstyrning i allt där det inte är viktigt för samhället eller den stora massan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *