De lokala trepartssamtalen fungerar inte

peterSenast i Stråth-samtalen har HGF och SABO hänvisat till trepartssamtal som ett sätt att utveckla lokala hyressättningsmodeller. Innan dess har Kurt Eliasson, VD för SABO, i svar, (Fastighetstidningen 15 maj 2016), till Robert Hannah – Liberalernas bostadspolitiske talesperson, hänvisat till det lokala trepartssamarbetet som ett sätt att utveckla hyresrätten. Detta har dessutom vid olika tillfällen framställts som framgångsrikt. Jag vet inte vilken input HGF och SABO har centralt – men med god kännedom om det lokala förhållandena vet jag den att bilden definitivt inte stämmer.

Fastighetsägarna MittNord omfattar 112 kommuner, inte i någon av dessa kommuner finns det ett trepartssamarbete kring hyressättningsmodeller som fungerar. Min uppfattning är att bilden är i stort sett densamma i övriga delar av landet. Komplicerade modeller med olika parametrar löser inte några problem vare sig vad gäller hyresnivåer eller möjligheter till tillval respektive frånval. Det krävs ändå en förhandling där vår motpart Hyresgästföreningen för närvarande försenar, saboterar och i övrigt har som bärande idé att inte utveckla hyresrätten – utan endast att hålla hyrorna så låga som möjligt. Detta oberoende av om hyresgästen själv vill och är beredd att betala för tillval/förbättring.
Det senaste exemplet är Skellefteå där Fastighetsägarna efter år av diskussioner lämnade samtalen kring införandet av en hyressättningsmodell. Återigen bekräftade Hyresgästföreningen sitt övergripande mål, inte hyresgästens bästa, utan sin egen nytta!
SABO:s armkrok med Hyresgästföreningen i de så kallade Stråth-samtalen överensstämmer inte särskilt väl med verkligheten i kommunerna där det lokala samarbetet mellan de kommunägda bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna fungerar i oftast mycket väl.

Publicerat av

Peter Sörman

Peter Sörman

Peter Sörman, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna MittNord, jurist med stort intresse för tillväxt-, entreprenörskap och regional utveckling. Utflyttad västgöte som numera bor i Nyköping. Har erfarenhet av samhälls- och näringslivsfrågor från såväl regional, nationell och internationell nivå. Peter är också den som företräder Fastighetsägarna i arbetet med stadsomvandlingen i Kiruna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *