Undantag i PBL vid tillströmning av asylsökande

 

Regeringen föreslår i en promemoria att det ska finnas en möjlighet i Plan- och bygglagen (PBL) för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i PBL. Detta för att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas under begränsad tid.

Det här är precis det vi ropade efter i vår debattartikel i Dagens Samhälle tidigare i år. Det är glädjande att regeringen nu äntligen verkar ha fått upp ångan efter att ha inlett mandatperioden med verkningslös, problematisk och svårgenomförd symbolpolitik inom bostadspolitiken.

Som av (det som kan tyckas vara) en tillfällighet släppte Riksrevisionen, samma dag som regeringen skickade ut sin promemoria, en granskning av Migrationsverkets arbete med att ordna boenden åt asylsökande. I Riksrevisionens rapport lyfts bland annat svårigheter för Migrationsverket att ställa rätt krav för t ex brand och svårigheter i att få bygglov.

På en paneldebatt nyligen menade Bert Karlsson att kritiken mot Migrationsverket dock är orättvis och istället bör riktas mot PBL och hur kommunerna använder planmonopolet. Som exempel tog han Kungsbacka kommun.

” – Jag håller fortfarande på med Kungsbacka kommun som gett sig fan på att de aldrig ska ha en flyktingförläggning, de överklagar så mycket de orkar. PBL är den största katastrofen som finns.”

Det är bra att regeringen ges en möjlighet att besluta om undantag i PBL även vid särskilt omfattande tillströmning av asylsökande. I anslutning till förslaget om undantag vill jag skicka med två saker till regeringen kring undantaget.

  1. Undantaget ska inte ses som ett frikort, det finns saker i PBL som man inte bör tumma på.
  2. Det finns, och det är ingen hemlighet att jag anser detta, bestämmelser i PBL som både är högst tveksamma och kostnadsdrivande. Därför bör regeringen, när nu möjlighet ges, ta tillfället i akt att förbereda sig och värdera de olika bestämmelserna i PBL. Att värdera och rangordna bestämmelserna måste göras för att avgöra vilka som är viktiga och ska vara kvar och vilka som är mindre viktiga om och när undantagsmöjligheter ska användas. De mindre viktiga bestämmelserna bör med fördel slopas, först som ett undantag men det ska inte uteslutas att de  kans slopas permanent.

Promemorian är nu ute på remiss och svar ska vara inne i september. Vi kommer att lyfta sakerna ovan och samtidigt påminna regeringen om att det inte räcker med att titta enbart på PBL och tro att man kan lösa utmaningen med snabbt kunna ordna boenden för asylsökanden och nytillkomna.

I november 2015 tillskrev Fastighetsägarna, Företagarna och Svenskt Näringsliv regeringen med en uppmaning om att ändra momsreglerna för att kunna tillskapa bostäder för nyanlända och flyktingar.

 

 

 

 

 

 

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *