Onödigt uppdrag till Boverket

Boverket har fått i uppdrag att se över kontrollen av serietillverkade hus.

Det kan ju låta som en bra sak att Boverket får detta i uppdrag. Men läser man vad uppdraget går ut på ska det inte behövas ett sådant uppdrag. Jag menar att uppdragets målbild är precis så det ska vara. Redan idag.

Från regeringens hemsida:

Regeringen uppdrar i dag därför åt Boverket att efter samråd med SKL, och företrädare för byggbolag och entreprenörer, lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadant utformade bedöms på samma sätt vid tillämpning av vissa krav i plan- och bygglagen (PBL).

Om detta är uppdraget betyder det att det idag inte förhåller sig på detta vis. Sätt in ett inte i citatet ovan så får vi alltså dagens förhållanden.

Byggnadsverk som i allt väsentligt är likadant utformade bedöms inte på samma sätt vid tillämpning av vissa krav i plan- och bygglagen (PBL).

Likadana hus bedöms alltså inte på samma sätt vid tillämpning av vissa krav i PBL. Det finns ett namn för detta förfarande; rättsosäkerhet.

Regeringen skriver vidare

olika kommuner tillämpar kraven på byggnaders lämplighet för sitt ändamål, tillgänglighet, användbarhet och tekniska egenskaper, på olika sätt. I lagstiftningen är utgångspunkten att varje byggnad ska bedömas individuellt.

Det stämmer inte alls att lagen ger utrymme för kommuner att tolka ovan nämnda egenskaper på olika sätt. Det behövs därför inget utredningsuppdrag för att lämna förslag för åtgärder för en likvärdig tillämpning av PBL för de flesta egenskapskraven.  Vi behöver inga ”förslag”.  Det är bara för tillsynsmyndigheten Boverket att se till att tillämpningen faktiskt blir så likvärdig som den redan ska vara i ute hos kommunerna.

Sätt igång.

 

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *