Mytmys – en bloggföljetong

Det är populärt att tala om myter i bostadsdebatten. Påståenden – och ibland även fakta – avfärdas gärna som myter, använda av meningsmotståndare för att underbygga olika sakpolitiska förslag. Man kan rentav få uppfattningen att myter, verkliga eller påstådda, är vanligare i den bostadspolitiska debatten än inom andra sakområden. Så är det naturligtvis inte. Jämfört med vissa politikområden får myterna här sannolikt räknas som sällsynta. För att undvika anklagelser om mytbildning låter jag bli att försöka kvantifiera detta.

13_myter_om_bostadsfragan_omslagNågra som tog fasta på mytbegreppet i bostadsdebatten var forskargruppen CRUSH (The Critical Urban Sustainability Hub), finansierad av det statliga forskningsrådet Formas*, som i år givit ut boken 13 myter om bostadsfrågan. Deras anslag är förvisso att myter inte behöver handla om vad som är sant eller falskt. ”Myter är inte nödvändigtvis sanna eller falska” skriver de i sin inledning och hänvisar till myter som berättelser som ”ger ett ramverk för att förstå och rättfärdiga våra handlingar och världen vi lever i”. Jag log lite åt inledningen och tänkte att the force of normkritik is strong with this one.

Ett annat tydligt anslag är vänsterperspektivet. Forskarna ”vill vara en motvikt till marknadsliberalismen” och det framgår. Någon debatt vill de inte väcka, bara nyansera utifrån sina roller som forskare. Att friskt varva objektiv fakta med ideologiskt färgad tolkning gör det emellertid svårt att friskriva sig från debatten. Viljan att nyansera framstår då mer som en elitistisk ambition att rätta, och då inte nödvändigtvis enbart utifrån fakta utan även någon slags ”rätta läran”.

Hur som helst inspirerade boken mig att i en serie blogginlägg själv kommentera ett antal myter och påståenden som används så ofta att de kommit att tas för fakta och självklarheter. Några av bokens listade myter kan naturligtvis dyka upp i bloggföljetongen, men även andra som jag titt som tätt springer på i den bostadspolitiska debatten. Som en teaser avslöjas redan nu att jag föga oväntat kommer att ge mig på klassikern ”Hyresregleringen avskaffades på 70-talet”.

För att erbjuda lite omväxling och andra perspektiv har jag bett kloka kollegor att också bidra med inlägg då och då.

På återseende!

* Den statligt finansierade Forskargruppen uppges ”ha sponsrat” en handbok för renoveringsaktivister, Rätt att bo kvar. Om man med sponsrat menat att delar av forskargruppens budget, direkt eller indirekt, gått vidare till renoveringsaktivisters verksamhet blir åtminstone jag lite fundersam. Är det en lämplig användning av skattemedel för forskning?

Publicerat av

Martin Lindvall

Martin Lindvall

Martin Lindvall, Samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige. Skåning i förskingringen som lämnade Lund för huvudstaden efter studier i nationalekonomi och statsvetenskap. Numera rotad i Nacka. Hos Fastighetsägarna sedan 2009, efter flera år inom partipolitik och kommunikationsrådgivning.