Rätt att gå på hyresvärdens linje

Just nu pågår det en livlig debatt i sociala medier om varför hyresnämnden så ofta tar hyresvärdens parti i renoveringsärenden. För den som inte är insatt i frågan är det lätt att bli förvirrad. Hyresgästföreningen hävdar i en artikel i Hem&Hyra att hyresnämnden genomgående tar hyresvärdens parti. Det stämmer och jag kan förstå att det vid en första anblick kan se konstigt ut, men det är det inte. Varför?

För att svara på den frågan är det viktigt att först konstatera att de flesta renoveringar aldrig prövas i hyresnämnden. Det beror på att dessa sker i samförstånd mellan hyresgäster och hyresvärdar. Hyresgäster delar uppenbarligen hyresvärdarnas syn på vad som är modern standard. De flesta av oss vill bo i lägenheter med en sådan standard. Eftersom de renoveringar som sker i svenska bostadshyresbeståndet normalt påminner om varandra (det handlar inte om lyxrenoveringar), skiljer sig de relativt få ärenden som hyresnämnden prövar sällan från övriga renoveringar. De motsvarar helt enkelt den standard som hyresgäster i allmänhet förväntar sig av en modern lägenhet.

Hyresnämnden tar ställning till om hyresvärden har beaktansvärda skäl att genomföra de åtgärder som denne begärt. För att tillstånd ska ges, krävs att det inte är oskäligt mot hyresgästerna att åtgärderna vidtas. Vid hyresnämndens bedömning ska hyresvärdens intresse vägas mot de skilda intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha, det så kallade objektiva hyresgästintresset. Endast om det förekommer särskilda skäl får även omständigheter som hänför sig till den enskilde hyresgästen beaktas.

Det objektiva hyresgästintresset innebär helt enkelt att standarden i en lägenhet ska motsvara vad hyresgäster i allmänhet förväntar sig av en modern standard. Det är därmed dessa allmänna förväntningar hyresnämnden utgår från, inte från förväntningarna från den hyresgäst som för stunden bor i lägenheten. Allt annat vore konstigt. Hyresvärden har ju ansvar för lägenheten över tid, dvs såväl för den nuvarande hyresgästen som för framtida hyresgäster. Då de flesta hyresvärdar resonerar på det sättet, renoveras lägenheter normalt till den nivå man i allmänhet bör förvänta sig.

Hyresvärden har ett tungt vägande intresse av att samtliga lägenheter åtgärdas i ett sammanhang till en enhetlig standard och utrustning. Det är nämligen hyresvärdens ansvar att göra de tekniska och fastighetsekonomiska bedömningarna avseende vad som krävs för att vidmakthålla fastighetens värde och livslängd. Hyresvärden har därmed ett ansvar och intresse för att upprätthålla god grundnivå på standarden i sina lägenheter. Det ska vi vara glada för. Hur skulle våra lägenheter annars se ut och hur skulle investeringsviljan i att äga hyresfastigheter se ut om man tog bort denna rättighet från hyresvärden? Jag tror egentligen inte att Hyresgästföreningen har en väsentligt annan uppfattning än vad jag har. Det visar, om inte annat, deras uppfattning om slumvärdar. Att hyresnämnden utgår från samma uppfattning är en garant för fortsatt god boendestandard i svenska hyresrätter.

 

 

Publicerat av

Nathalie Brard

Nathalie Brard

Förhandlingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *