Bostadsbristen förvärras och ingen lösning är i sikte

Ny statistik från Boplats Göteborg visar att bostadsbristen i Göteborg fortsätter att förvärras.

Antalet annonserade lägenheter på Boplats Göteborgs hemsida har hittills i år (till och med 31/10) minskat med närmare 17 procent. Det innebär att det under perioden 1 januari till 31 oktober 2016 annonserats 1221 färre hyreslägenheter än under motsvarande period för ett år sedan.

Antalet tecknade förstahandskontrakt minskade med 18 procent, från 6745 till 5495. Samtidigt ökade det genomsnittliga antalet ansökningar per lägenhet med 26 procent. Den genomsnittliga kötiden för ett förstahandskontrakt i en kommunägd lägenhet ökade med 212 dagar(!), från 1783 till 1995 dagar, på bara ett år.

I genomsnitt över hela staden, tar det idag alltså 5,5 år att få ett förstahandskontrakt i det kommunägda bostadsbeståndet. Det ska jämföras med i snitt 3 år för en privatägd hyresrätt. Det visar också hur viktigt det är med privata hyresrätter, där kötid inte har samma betydelse, för att kunna lösa bostadssituationen för personer som vill flytta hit för ett jobb eller för att studera, eller för dem som behöver flytta på grund av att familjesituationen förändrats.

För studentlägenheter är den genomsnittliga kötiden nu 3,6 år – det vill säga de flesta har avslutat sina studier innan de kunnat få ett förstahandskontrakt, om de inte planerat långt i förväg. Eftersom åldersgränsen på Boplats är 17 år, innebär det att det i praktiken är omöjligt för någon som är under 21 år att få ett förstahandskontrakt i Göteborg, om man inte får det via en privat hyresvärd.

Antalet registrerade på Boplats närmar sig nu 190 000 personer. Det är en uppgång med 20 procent från oktober förra året. Befolkningen i Göteborg har hittills i år vuxit med 6355 personer. Ekvationen går inte ihop när rörligheten på bostadsmarknaden uppenbarligen minskar så kraftigt, samtidigt som antalet bostadssökande blir allt fler. Är då till nyproduktionen vi ska sätta vår tilltro? Nej, som jag skriver i dagens debattartikel i GP, minskar antalet nyproducerade hyresrätter i stan. Fram till den 31 oktober i år har det endast byggts 233 nya hyreslägenheter i Göteborg. Samtidigt fortsätter prövningen av 2015 års hyra för 43 600 hyreslägenheter i Göteborg – ett symptom på ett havererat hyressystem, som enligt Boverket förklarar 90 procent av bostadsbristen. Men politikerna fortsätter att stoppa huvudet i sanden. Kort sagt kan man säga att läget på bostadsmarknaden förvärras och ingen ljusning är i sikte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *