Frågan om hyresreglering måste nå utanför filterbubblan

Det är aldrig speciellt kul att erkänna sin okunnighet. Men jag ska erkänna att innan jag började jobba på fastighetsägarna hade jag ganska dålig vetskap om hur hyresförhandlingar och hyresreglering fungerar. Jag tror dock inte att det bara är jag som är dåligt insatt – utan ganska många, och att det också är en orsakerna till att det inte händer något. I vår egen filterbubbla har vi koll, men utanför är det inte en fråga att sätta sig in i – där handlar det fortsatt om nidbilden av girige fastighetsägaren mot den lilla människan. Därför är många både dåligt insatta och ointresserade av att förstå eller förändra hyresregleringen.

Så, hur är det då?

Det råder akut brist på hyreslägenheter i 240 av landets 290 kommuner. I många kommuner byggs det både hyresrätter och bostadsrätter, men det finns ett än större behov. Marknaden – som på många håll ändå lyckas med utbud och efterfrågan, fungerar uppenbarligen inte här. Anledningen till detta är att hyran inte bestäms av vad människor har behov av och vill betala utan istället av hyresgästföreningen. Enligt lag ska hyran motsvara hyresgästernas värderingar – inte deras betalningsförmåga eller hyresvärdens ekonomi. Men genom hyresförhandlingslagen har hyresgästföreningen fått ett veto mot hyreshöjningar. Det går nämligen inte att tvinga fram en förhandlingslösning, för om inte slutbudet från hyresgästföreningen accepteras av fastighetsägaren kan hyresgästföreningen avvisa medling. Risken för låsningar är således ganska uppenbar.

Hyreshöjningar ja,

..visst tänker några fortsatt på en girig hyresvärd som vill höja hyran orimligt mycket? Sanningen är dock en annan. En fastighetsägare vill givetvis ha bra standard på de bostäder som ska hyras ut och en bra ekonomi i det företag man driver. Förutom detta tar många fastighetsägare ett stort samhällsansvar, man samarbetar med kommuner kring bostadssociala ändamål, man tar emot nyanlända, man investerar i det offentliga rummet för att öka attraktiviteten på staden. Utan privata fastighetsägare skulle många aldrig få en bostad, eller i alla fall få vänta väldigt mycket längre på att få en. Ganska långt ifrån den nidbild av fastighetsägaren som finns, eller hur?

MEN! Så länge ingen annan bryr sig om detta kommer våra försök ifrån branschorganisationen att ses som en partsinlaga för att öka vinsterna för våra medlemmar. Och frågan är för viktig för att den ska fortsatta uppfattas så.

SÅ! Här finns ett jobb att göra! Vi som branschorganisation behöver bli ännu bättre på att berätta att fastighetsägare tar ett stort samhällsansvar och är oerhört viktiga spelare på bostadsmarknaden. OCH vi tillsammans med andra behöver lyfta frågan om hyresregleringens inverkan på bostadsbristen och behovet av en förändring. Då tror jag vi når utanför vår egen filterbubbla och politiker börjar lyssna.

 

 

 

Publicerat av

Maria Frisk

Maria Frisk

Maria Frisk är ansvarig för näringspolitiska frågor i Dalsland och Värmlands län. Hon har varit kommunalråd i sex år och suttit tio år i kommunfullmäktige i Karlstad. Hon har dessutom varit ordförande i stadsbyggnadsnämnden, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tillväxtutskottet. Maria har en doktorsexamen inom kulturgeografi.

2 reaktioner på ”Frågan om hyresreglering måste nå utanför filterbubblan”

  1. Förslag om att luckra upp bruksvärdessystemet kommer med all sannolikhet att fortsätta vara en partsinlaga som inte vinner bredare politiskt gehör. En förändring skulle leda till en mycket omfattande kritik och det vet alla partier

  2. Ny version//

    Men att säga att alla fastighetsägare vill ha en god standard på sina lägenheter är väl också högsta graden av filterbubbla inifrån branschen.

    Det finns absolut ambitiösa hyresvärdar men det finns även oambitiösa hyresvärdar. Detta gäller specifikt det på många sätt eftersatta underhåll som finns. Om ”regelrätt” underhåll genomförts med hjälp av den marginal som skapas vid höjda hyror och eftersatt underhåll hade hyresnivåer varit i mer harmoni med vad hyresgäster faktiskt får och är vana att betala .

    En del av hyran bör gå till att hålla uppe standarden i en fastighet utöver nödvändigt uttag för omkostnader likt löner etc, det är det hyresgäster betalar för. Inte att en värd ska kunna ta ut vinst och sen sälja till nästa värd som klipper av de historiska hyresuttagen och sedan ”ropar efter mycket” när den som ny värd måste genomföra underhåll motsvarande flera års underhåll på kort tid

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *