Mörka utsikter för hyresrätten

Hyresgästföreningen (HGF) försöker ge en bild av att förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen går bra ( här). Det beror på vilket perspektiv man har. HGF talar om att uppgörelser har nåtts för 300 000 lägenheter. Det låter kanske mycket, men det handlar dock bara om cirka 15 procent av det totala antalet hyreslägenheter i landet. Dessutom var en stor del av uppgörelserna avklarade redan förra året, eftersom det då gjordes flera tvåårsuppgörelser.

85 procent av lägenheterna återstår alltså och på flera håll i landet är förhandlingar strandats. Frustrationen övre de bud som HGF erbjuder är nämligen stor bland landets fastighetsägare. Ändå börjar en del av dem göra upp på de nivåer som HGF dikterar, d.v.s. mellan 0 och 0,7 procent. Detta sker trots att nivåerna är helt oacceptabla från ett företagsekonomiskt perspektiv. Ur det perspektivet är det möjligt för HGF att hävda att förhandlingarna går bra. Successivt kommer de tvinga de flesta fastighetsägarna att skriva under på dessa nivåer. Alternativet är ju att inte få någon höjning över huvud taget.

För nuvarande och framtida bostadsökande är det dock ett dråpslag. Signalen är ju tydlig att det inte lönar sig att äga hyresrätter långsiktigt. Många av de äldre fastighetsägarfamiljerna börjar nu tröttna och funderar på allvar att sälja sina fastigheter till bostadsrättsföreningar och överge fastighetsbranschen.

HGF hävdar visserligen att fastighetsägandet är mycket lönsamt just nu och hänvisar till den s.k. totalavkastningen. Det är sant att den har varit hög under lång tid, men det beror på att värdet på fastigheterna har ökat. Det är en direkt följd av att priserna på bostadsrätter har stigit kraftigt. Eftersom en hyresfastighet kan säljas till en bostadsrättsförening skuggar priserna på hyresfastigheter bostadsrättspriserna. Det är också på det sättet en fastighetsägare kan tillgodogöra sig värdet på fastigheten. Den som väljer att vara kvar som hyresvärd får nöja sig med den svaga hyresutvecklingen, som i år och nästa år kommer att falla i reala termer. Eftersom hyresintäkterna är de enda intäkterna en hyresvärd har är det djupt oroande.

Det är tragiskt att HGF anser att hyresförhandlingarna fungerar bra, eller åtminstone försöker ge sken av att de fungerar bra. Det innebär att vi, som parter,  inte kommer att kunna hitta en väg framåt som kan skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av hyresrätter. Utsikterna att rädda hyresrätten i våra större städer ser därmed mörka ut. Förhoppningsvis inser HGF problemet i tid.

Publicerat av

Nathalie Brard

Nathalie Brard

Förhandlingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

2 reaktioner på ”Mörka utsikter för hyresrätten”

  1. Sorgligt att HGF gräver hyresrättens grav. De har ett kortsiktigt perspektiv, och låter tyvärr det egna uppdraget gå före det långsiktiga målet att skapa fler hyresbostäder. När självändamålet får styra kommer de aldrig att medge konsekvenserna, inte ens när det inträffat kommer de medge att de hade någon roll i utvecklingen. Mitt enda hopp står till att lagstiftare och politiker ska dra i nödbromsen innan det är för sent.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *