Samarbeta med dina leverantörer kring hållbarhet

Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan betraktas idag som någonting som  företag förväntas arbeta med. Frågan har gått från att ses som ett frivilligt åtagande till att betraktas som en helt naturlig del i företagsverksamheten.

Att arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan är i första hand att samarbeta med sina leverantörer för att säkerställa korrekta sociala och miljömässiga villkor. Fler och fler fastighetsföretag ställer sociala hållbarhetskrav på sina leverantörer. Det är bra. Ett fastighetsföretag kan ha upp till flera tusen olika leverantörer och att ställa sociala hållbarhetskrav på dessa får stor påverkan.

På Fastighetsägarna vill vi hjälpa fler aktörer inom fastighetsbranschen, såväl stora som små, att samarbeta med sina leverantörer kring dessa frågor. Genom att ta fram en branschgemensam uppförandekod   med tillhörande databas för leverantörers självutvärderingar underlättar vi inte bara för fastighetsägare utan även för de leverantörer som vänder sig till fastighetsbolag. Det säger sig självt att det är enklare om det finns en gemensam uppförandekod att underteckna och efterleva än flera olika koder för olika kunder.

Att etablera ett samarbete med sina leverantörer kring dessa frågor ger följande värdeskapande saker:

  • Förbättrade villkor i verksamheten: Säkerställa att villkoren i produktionen av företagets varor och tjänster inte har kränkt mänskliga rättigheter eller bidragit till miljöförstöring i leverantörskedjan.
  • Förbättrat samarbete med leverantörerna: Dialog och samarbete för att förbättra sociala frågor och miljöfrågor stärker relationen med leverantören och kan bidra till minskade kostnader genom exempelvis ökad produktivitet och minskad resursförbrukning.
  • Förbättrad kvalitet på produkterna och tjänsterna: För många företag leder en ansvarsfull leverantörsstyrning till att säkerställa produkternas kvalitet och till att man utvecklar mer hållbara produkter.
  • Säkerställande av kundernas förväntningar och krav: Allt fler företag får krav från kunderna på att deras produkter och tjänster ska vara tillverkade under anständiga sociala och miljömässiga villkor.
  • Minimering av risk för negativ publicitet: Genom att ta socialt ansvar för leverantörskedjan skyddar du ditt företag från den negativa publicitet som kan bli följden av sociala och miljömässiga problem i leverantörskedjan.
  • Attraherande och behållande av medarbetare: Ett företags rykte blir allt viktigare för förmågan att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.
  • Förmedling av trygghet åt investerare och långivare: Allt fler investerare inkluderar företagens etiska profil i sina bedömningar. I bedömningen ingår även bolagets sociala ansvarstagande i leverantörskedjan.
  • Skapandet av nya affärsmöjligheter: Ansvarsfull leverantörsstyrning kan användas proaktivt för att stärka företagets varumärke och skapa nya marknadsmöjligheter

Vad väntar ni på? Börja samarbeta med era leverantörer och gör det enkelt för er och era leverantörer genom att använda den branschgemensamma uppförandekoden.

 

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *