Bra infrastruktur viktigt för fastighetsbranschen

Fastighetsägarna har varit delaktiga i projektet Tillskottet, som handlade om att lyfta frågan om snabbtåg mellan Oslo – Stockholm. Mellan de båda städerna görs nämligen varje år ett stort antal resor med flyg. Om man istället skulle få en sträckning med snabbtåg mellan huvudstäderna skulle man dels minska miljöpåverkan, men också få en ökad tillgänglighet för städerna längs med sträckan.

Bra tillgänglighet, bra kommunikationer och därmed också en bra infrastruktur påverkar en stads möjligheter att utvecklas och för företag att växa. Det påverkar i sin tur hur fastighetsvärdena utvecklas och hur möjligheterna ser ut för t ex nyproduktion av bostäder. Nu är själva tillskottsprojektet slut, men arbetet fortgår nu på många andra håll. Inte minst genom bolaget Oslo- Stockholm  som jobbar för ett förverkligande av snabbtåg på sträckan.

Trafikverket har nu påbörjat och kommit en bit på väg när det gäller den åtgärdsvalstudie som ska göras. I veckan blev delrapporten klar, i den tydliggörs vad som behöver göras för att öka tillgängligheten i stråket, svaga länkar och brister i systemet synliggörs. Hela rapporten beräknas vara klar under hösten, där också åtgärdsförslag för att komma tillrätta med bristerna kommer att presenteras.

Detta tillsammans med det tidigare beslutade projektet om att förbättra Karlstad C för att öka punktligheten (det sk Tåg i Tid-projektet), har varit ett gott tecken på att möjligheten att förbättra tågtrafiken mellan huvudstäderna och i Värmland är inom räckhåll.

Nu har arbetet dock stött på patrull. I veckan meddelades nämligen att mötesstationen i Väse (som är en viktig del i Tåg i tid-projektet) skjuts upp. Tanken var att projektet skulle starta i vår, men så blir det inte. Anledningen är att de inkomna anbuden inte överenstämmer med budget – det blev helt enkelt för dyrt. Nu behöver projektet att arbetas om och man behöver hitta nya (billigare) lösningar på de kapacitetsproblem som finns. Och det är bråttom. Både näringslivet och fastighetsbranschen i Värmland behöver den här satsningen på infrastrukturen för att kunna fortsätta utveckla sina verksamheter.

Publicerat av

Maria Frisk

Maria Frisk

Maria Frisk är ansvarig för näringspolitiska frågor i Dalsland och Värmlands län. Hon har varit kommunalråd i sex år och suttit tio år i kommunfullmäktige i Karlstad. Hon har dessutom varit ordförande i stadsbyggnadsnämnden, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tillväxtutskottet. Maria har en doktorsexamen inom kulturgeografi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *