Myten om fastighetsbranschen som skattefrälse

Synen på fastighetsbranschen som ett skattefrälse bygger på en okunskap om den totala skatt branschen betalar varje år. Tyvärr bidrar Svenska Dagbladet till denna mytbildning när de väljer att endast titta på hyr mycket bolagsskatt fastighetsbranschen betalar jämfört med övriga näringslivet och inte det totala skatteuttaget. Det är en utbredd felsyn som också legat bakom de senaste årens förslag att öka skatteuttaget från branschen.

I dagens SvD analyserar Peter Benson och Daniel Hniopek fastighetsbolaget Castellum. De vädrar en berättigad oro för effekterna av högre räntor och ett större skatteuttag på fastigheter. I artikeln utmålas  fastighetsbranschen som ett unikt skattefrälse.

Tyvärr bygger det uttalande på okunskap om det faktiska skattetryck som drabbar fastighetsbranschen, där endast bolagsskatteinbetalningar från fastighetsbranschen jämförs med övriga näringslivet – inte den totala skattebelastningen.  Det är en utbredd felsyn som också legat bakom de senaste årens förslag att öka skatteuttaget från branschen.

Tvärtemot den uppfattning som ofta framkommer i media, tillhör fastighetsbranschen de sektorer i svensk ekonomi som betalar mest skatt. Enligt beräkningar av bland annat EY är branschen – om man ser till fastighetsskatt/fastighetsavgift, inkomstskatt och stämpelskatt – överbeskattad.

Som artikelförfattarna så riktigt påpekar står branschen nu sannolikt inför kraftiga skattehöjningar. Vi vet att det finns ett bindande EU-direktiv som kommer att innebära en minskad rätt till ränteavdrag. Detta kommer att innebära försämrade villkor för fastighetsbranschen har dessutom den negativa effekten att det försämrar möjligheterna att bygga alla de bostäder, kontor, butiker och industrilokaler som samhället behöver. Det är en detalj som ofta glöms bort i diskussionerna om förändringar av skatteuttaget.

Publicerat av

Ulla Werkell

Ulla Werkell

Ulla Werkell är skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.

En reaktion på “Myten om fastighetsbranschen som skattefrälse”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *