Myter som lever vidare

Fortfarande möter jag politiker, kommuntjänstemän och ibland också fastighetsägare, som lever kvar med myter om vad som driver tillväxt och stadsutveckling. Hörde så sent som härom dagen en kommunchef som sa att det viktigaste för att få folk att flytta till dennes kommun var bra skolor. Jag hörde också en näringslivschef som sa att det viktigaste uppgiften för att öka befolkningstillväxten var att kommunen raggade företagsetableringar. Fortfarande har inte faktorerna bakom tillväxt landat överallt, trots att det är 56 år sedan debattören, författaren och stadsutvecklingsikonen Jane Jacobs skrev orden ”jobs follow people”. Jobben följer människorna. Vi måste börja med människorna, utgår från oss själva.

Skolor, vård och omsorg är faktorer som vi tar för givet att det ska finnas i hela landet. Det är inga faktorer som bygger det unika och får människor att flytta. Det har forskningen slagit fast för länge sedan. Det som bygger staden och skapar tillväxt är de unika faktorer som en stad eller kommun kan uppvisa. Identitet, unika byggda och sociala kvaliteter och inte minst kommunens läge är avgörande. Upplevs en ort, stad eller kommun attraktiv utifrån ens förväntningar och preferenser så vill man säkert också flytta dit. Så enkelt är det. Eller svårt.

Rätt perspektiv är viktigt, därför är orts- och stadsutvecklingen viktig, inte bara för fastighetsbranschen, utan också för hela vårt lands utveckling. Utgår vi från den attraktiva och trygga platsen så kommer detta kunna påvisa effekter också för andra samhälsutmaningar såsom brottslighet, segregation och utanförskap. Där människor trivs frodas också de goda förutsättningarna.

Så ibland blir jag bara trött när jag hör dessa uttalanden som sannolikt har sitt ursprung i okunskap snarare än svagt engagemang. Därför får vi outtröttligt jobba vidare med att lyfta allas vårt ansvar och bidrag till samhällsbyggandet.

Publicerat av

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Tomas Kruth, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR. Har förmånen att arbeta med det som jag tycker är allra roligast, stadsutveckling! Har arbetat med köpcentrumutveckling, orts- och stadsutveckling i snart 20 år och började hos Fastighetsägarna 2008. Följer trender inom stadsutveckling som tar mig på resor in i nya kunskapsområden. Gillar att gräva i frågor som har med den attraktiva staden att göra. Med nyfikenhet kommer man långt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *