Globala urbana trender

I förra veckan hölls en urban världskonferens i Malmö. Det var Svenska Stadskärnor och IDA, International Downtown Association, som stod för värdskapet: ”Our goal för the 2017 Summit is quite specific: to establish a global action plan to enable the work of all participating organizations.”

Jag hade förmånen att vara inbjuden och fick därför tillfälle att gör en spaning kring vad som diskuteras internationellt just nu. Jag såg två frågor dominera diskussionerna: att sätta människan i centrum vid all stadsutveckling och det urbana ledarskapet.

Över hela världen diskuteras i dag hur vi ska sätta människan i centrum när vi utvecklar våra städer. Tidigare har vi ofta planerat utifrån hårda perspektiv, ingenjörsperspektivet har ofta fått råda vid planering av trafik, arkitektur och stadsplanering. Ett problem i sammanhanget, som delas världen över, är hur vi planerar och balanserar bilen och trafiken.

Nu känns det som vi har börjat vända på perspektivet, att tänka utifrån hur vi människor vill ha det istället. Den hållbara staden börjar få fäste i planeringen. Var vill vi träffas? Vad vill vi göra i staden? Och hur vill vi ta oss dit? De sociala och miljömässiga perspektiven på stadsplaneringen blir allt viktigare. I förlängningen leder detta också givetvis till en mer ekonomiskt hållbar stad. Nu är det fokus på trygga säkra platser där människor vill vara, där inte bilen nödvändigtvis har företräde. Där övriga trafikslag, cykel och kollektivtrafik stöder dessa platser, till skillnad från att dominera platsen.

För att vi ska nå framgång med denna planering måste ledarskapet i våra städer också bli starkare och tydligare. När detta ledarskap saknas tenderar vackra visioner enbart bli klyschor utan koppling till verkligheten. De deltagande länderna var eniga, vi måste höja både kunskaps- och kompetensnivån bland de urbana ledarna för att lyckas. Annars kommer vi fastna i daterade uppfattningar och inte lyckas i genomförandet. Det var tydligt då de olika ländernas delegater ofta talande om hur svårt det var få att komma ifrån detaljfrågorna, lyfta blicken och få fokus på genomförandet och ”urban management”. Ibland blir jag lite orolig för att begreppet den hållbara staden bara blir en klyscha när kunskap och kompetens saknas hos ledarskapet.

Publicerat av

Tomas Kruth

Tomas Kruth

Tomas Kruth, expert stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR. Har förmånen att arbeta med det som jag tycker är allra roligast, stadsutveckling! Har arbetat med köpcentrumutveckling, orts- och stadsutveckling i snart 20 år och började hos Fastighetsägarna 2008. Följer trender inom stadsutveckling som tar mig på resor in i nya kunskapsområden. Gillar att gräva i frågor som har med den attraktiva staden att göra. Med nyfikenhet kommer man långt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *