Förändring är stadens naturliga tillstånd

I vår nationella undersökning Cityklimatet som publiceras idag blir några saker oerhört, nästan smärtsamt tydliga.
(Du kan läsa pressmeddelandet här)

  1. Staden blir sig aldrig lik igen. Den förändras i takt med att människors vanor och behov förändras, med ny teknik och nya influenser .
  2. Handeln av varor sker idag på multipla plattformar. De fysiska butiker som klarar av omställningen från platsbunden handel till total tillgänglighet obundet till tid och rum, är de butiker som klarar sig bäst.
  3. Mycket av det ekonomiska och fysiska utrymme i stadskärnan som tidigare fylldes av handel fylls idag av upplevelser och service.
  4. Stadskärnan är påfrestad men långt ifrån besegrad. Det som krävs är ett tätt samarbete mellan och inom politik och näringsliv och en uttalad ambition och vision för stadskärnan.Vi som arbetar för fastighetsbranschen bryr oss om hur det går för stadskärnorna i hela landet. De är av avgörande betydelse för utvecklingen i hela sina respektive kommuner. Med en döende stadskärna kan ingen kommun attrahera varken nya verksamheter eller invånare. Vad värre är kan den inte heller behålla de invånare som finns där idag. Inte heller går det att locka kompetens till företag som behöver anställa. Detta är vad som händer om stadskärnan lämnas åt sitt öde. Den nedåtgående spiralen börjar med tomma skyltfönster i stadskärnan.

Byggnaderna står där de står. Därför är lokal och regional tillväxt en av de viktigaste förutsättningarna för fastighetsföretagande. Urbaniseringen är en av vår tids tydligaste trender. Det skapar utmaningar för såväl stora som små städer och fastighetsföretagen som är verksamma där. Människor trivs i blomstrande trygga stadskärnor som sjuder av handel och umgänge. Men konkurrensen är hård. Stadens aktörer måste samverka och bedriva ett målmed­vetet utvecklingsarbete för att lyckas skapa attraktiva livskraftiga städer. Detta kräver kunskap och kompetens som vanligtvis ligger utanför det ordinarie arbetet, inte bara för fastighetsföretag utan även för kommuner, handlare och andra besöksintensiva verksamheter i städerna.

Den kompetensen erbjuder vi våra medlemsföretag. Inom Fastighetsägarna har vi samlade erfarenheter från stadsutvecklingsarbete i stora som små kommuner över hela landet. Städerna och deras byggnader står där de står och vi som branschorganisation måste finnas nära vår bransch. Vill du ta tag i utvecklingen av din stadskärna, utveckla ett handelsstråk, vända staden mot vattnet, öka tryggheten med bättre belysning eller helt enkelt förbättra samarbetet med kommun och övrigt näringsliv? Då är vi din partner i det arbetet.

(Här finner du fem stadsutvecklingstips)

Publicerat av

Rudolf Antoni

Rudolf Antoni

Vice VD och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR Ordförande för Svenska Stadskärnors forskarråd. Har arbetat med utredningar och näringslivsfrågor på Fastighetsägarna sedan 2007. Utgår från Göteborg men försöker se fastighetsbranschen och stadsutveckling ur både stor- och småstadens perspektiv. Har en bakgrund inom samhällsvetenskaplig forskning på SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Går igång på siffror och statistik men är även en förkämpe för kulturens betydelse för såväl den enskilda människan som för hela städer och regioners utveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *